جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
64014كاشانمیدان امامکلنگیفروش300830,000490,000,0001394-10-01
63776تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش34012,000,0003,000,000,0001394-09-30
63786تهرانولیعصر - فاطمیکلنگیفروش86310,000,0005,000,000,0001394-09-30
63779تهرانعباس ابادکلنگیفروش1,30070,833,00017,000,000,0001394-09-30
63818تهرانیوسف آبادکلنگیفروش1,04019,000,00010,146,000,0001394-09-30
63795تهراننیروی هوایی کلنگیفروش27510,000,0001,650,000,0001394-09-30
63805تهرانعباس آباد - اندیشهکلنگیفروش53814,000,0003,220,000,0001394-09-30
63806تهرانفاطمیکلنگیفروش3406,000,0002,040,000,0001394-09-30
63808تهرانولنجککلنگیفروش37019,000,0003,800,000,0001394-09-30
63746ریسرتختکلنگیفروش3006,000,0001,200,000,0001394-09-29
63644تهراناقدسیهکلنگیفروش2005,000,000,0001394-09-29
63662تهراندروسکلنگیفروش95518,000,00013,302,000,0001394-09-29
63655تهرانستارخانکلنگیفروش70011,500,0003,450,000,0001394-09-29
63645تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش54014,500,0004,350,000,0001394-09-29
63647تهرانکارگر جنوبیکلنگیفروش5007,000,0003,850,000,0001394-09-29
63671تهراندزآشیبکلنگیفروش17314,000,0001,540,000,0001394-09-29
63667تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش5013,478,0003,100,000,0001394-09-29
63670تهرانجردنکلنگیفروش45028,000,00012,600,000,0001394-09-29
63677تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش5339,770,0002,500,000,0001394-09-29
63687تهراندولتکلنگیفروش1,00035,000,00025,200,000,0001394-09-29
63505تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش26017,000,0007,140,000,0001394-09-28
63508تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش1,1207,500,0004,500,000,0001394-09-28
63509تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش42010,000,0002,200,000,0001394-09-28
63525تهرانشیخ بهایی کلنگیفروش55622,000,00012,232,000,0001394-09-28
63530تهراننیروی هواییکلنگیفروش2559,000,0001,422,000,0001394-09-28
Page top