جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,040 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
64330تهرانباغ فیضکلنگیفروش6009,000,0002,790,000,0001394-10-05
64338تهرانپیروزیکلنگیفروش3608,600,0002,803,600,0001394-10-05
64340تهرانستارخانکلنگیفروش1,22015,000,0009,150,000,0001394-10-05
64343تهرانجنت آبادکلنگیفروش3458,947,0001,700,000,0001394-10-05
64344تهرانجنت آبادکلنگیفروش2908,000,0001,600,000,0001394-10-05
64347تهرانبلوار تعاونکلنگیفروش7368,500,0003,255,500,0001394-10-05
64350تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1357,638,000550,000,0001394-10-05
64209تهرانشمس آبادکلنگیفروش808,000,0001,504,000,0001394-10-03
64226تهرانعباس آبادکلنگیفروش28010,500,0002,835,000,0001394-10-03
64233تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش51020,000,0001394-10-03
39473تهرانسعادت آبادکلنگیفروش24011,500,0002,300,000,0001394-10-02
64089تهرانالهیهکلنگیفروش96423,000,00018,400,000,0001394-10-02
64090تهرانپاسداران - زمردکلنگیفروش54017,300,0005,709,000,0001394-10-02
64088تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش60012,000,0006,120,000,0001394-10-02
64060تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش4309,157,0002,500,000,0001394-10-02
64066تهراننبرد جنوبیکلنگیفروش2706,250,0001,000,000,0001394-10-02
64068تهرانپیروزی - بروجردیکلنگیفروش1804,550,000300,000,0001394-10-02
64069تهرانبرق آلستومکلنگیفروش2506,660,0061,000,000,0001394-10-02
64080تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش4757,000,0002,072,000,0001394-10-02
64085تهرانپاسدارانکلنگیفروش36023,000,0008,556,000,0001394-10-02
64103تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه19523,000,0005,198,000,0001394-10-02
63799تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش604,000,000248,000,0001394-10-01
63950تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,35518,000,00014,850,000,0001394-10-01
63956تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش6618,604,000800,000,0001394-10-01
64014كاشانمیدان امامکلنگیفروش300830,000490,000,0001394-10-01
Page top