جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60429تهرانبلوار بعثتکلنگیفروش40010,200,0003,029,400,0001394-08-23
60446تهرانطرشتکلنگیفروش2527,000,0001394-08-23
60448تهرانجنت آبادکلنگیفروش1608,300,0001394-08-23
60452تهرانزعفرانیهکلنگیفروش64034,000,00010,200,000,0001394-08-23
60454تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,06022,000,00029,832,000,0001394-08-23
60483تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش693,400,000300,000,0001394-08-23
60201تهرانشیخ بهایی جنوبیکلنگیفروش17028,846,0006,000,000,0001394-08-20
60202تهرانشهرک سئولکلنگیفروش38022,857,0004,000,000,0001394-08-20
60208تهرانعباس آباد - بهشتیکلنگیفروش68012,000,0008,160,000,0001394-08-20
60216تهرانهفت تیرکلنگیفروش35212,500,0002,000,000,0001394-08-20
60232تهرانتجریشکلنگیفروش37515,000,0004,800,000,0001394-08-20
60237تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش88012,000,0005,400,000,0001394-08-20
60244تهرانمرزدارانکلنگیفروش33614,166,0004,250,000,0001394-08-20
60066تهرانسیندخت شمالیکلنگیفروش52010,000,0003,140,000,0001394-08-19
60061تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش55013,000,0004,680,000,0001394-08-19
60053تهرانمینی سیتیکلنگیفروش3608,200,0002,950,000,0001394-08-19
60077تهرانهفت تیرکلنگیفروش70019,000,0001394-08-19
60073تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش46016,000,0003,680,000,0001394-08-19
60071تهرانیوسف آبادکلنگیفروش56014,000,0003,360,000,0001394-08-19
60091تهرانقلهککلنگیفروش18512,000,0002,328,000,0001394-08-19
60101تهرانشهرک غربکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001394-08-19
59902تهراننیروی دریاییکلنگیمعاوضه2505,500,0001,650,000,0001394-08-18
59903تهرانستارخانکلنگیفروش3006,500,0001,501,500,0001394-08-18
59908تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش64014,000,00010,962,000,0001394-08-18
59931تهرانزعفرانیهکلنگیفروش81128,000,00019,796,000,0001394-08-18
59934تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36015,458,0003,200,000,0001394-08-18
57129تهراننیرودریاییکلنگیفروش2505,500,0001,650,000,0001394-08-18
59752تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش3609,500,0001394-08-17
59759تهرانطرشتکلنگیفروش2707,000,0001,512,000,0001394-08-17
59761تهرانظفر - دلیریکلنگیفروش1004,883,000420,000,0001394-08-17
Page top