جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
65079تهرانولیعصر - بهشتیکلنگیفروش30010,000,0001,850,000,0001394-10-13
65080تهرانپارک دانشجوکلنگیفروش4008,200,0002,829,000,0001394-10-13
65081تهرانهفت تیرکلنگیفروش54011,202,0002,050,000,0001394-10-13
65083تهرانهروی - حسین آبادکلنگیفروش50016,000,0007,680,000,0001394-10-13
65092تهراننظام آبادکلنگیفروش1654,600,000524,400,0001394-10-13
65093تهرانوحیدیهکلنگیفروش1937,000,000700,000,0001394-10-13
65095تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش36414,285,0003,500,000,0001394-10-13
65098تهرانمطهری - میرعمادکلنگیفروش73013,000,0004,550,000,0001394-10-13
65100تهرانمطهری - مفتحکلنگیفروش88315,000,000580,500,0001394-10-13
65105تهرانشهرک نفتکلنگیفروش32012,500,0002,000,000,0001394-10-13
65108تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش48021,428,0004,500,000,0001394-10-13
65110تهرانظفرکلنگیفروش81015,000,0007,200,000,0001394-10-13
65114تهرانهفت تیرکلنگیفروش1509,000,0001,080,000,0001394-10-13
64967تهراناقدسیهکلنگیفروش40016,000,0005,936,000,0001394-10-12
64970تهرانپونککلنگیفروش22011,904,0002,500,000,0001394-10-12
64973تهرانستارخانکلنگیفروش36010,204,0002,000,000,0001394-10-12
64978تهراندارآبادکلنگیفروش1899,000,000820,000,0001394-10-12
64979تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش3789,500,0001,776,500,0001394-10-12
64980تهرانجنت آبادکلنگیفروش36010,000,0002,000,000,0001394-10-12
64981تهرانچهار باغ شرقیکلنگیفروش30010,000,0002,860,000,0001394-10-12
64984تهرانمرزدارانکلنگیفروش45511,000,0002,310,000,0001394-10-12
64986تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش68011,000,0005,390,000,0001394-10-12
64989تهرانازگلکلنگیفروش60014,000,00011,200,000,0001394-10-12
64991تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش77614,000,0005,600,000,0001394-10-12
64993تهرانسردار جنگلکلنگیفروش909,000,0002,079,000,0001394-10-12
Page top