جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63561تهرانسعادت آبادکلنگیفروش40632,500,0006,500,000,0001394-09-28
63563تهرانسعادت آبادکلنگیفروش37515,000,0003,000,000,0001394-09-28
63565تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36015,458,0003,200,000,0001394-09-28
63389تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش1,59612,000,0009,636,000,0001394-09-26
63391تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش55511,000,0004,114,000,0001394-09-26
63397تهراننبرد شمالیکلنگیفروش8006,300,0002,646,000,0001394-09-26
63402تهرانبر پیروزیکلنگیفروش2,00016,350,00016,000,000,0001394-09-26
63403تهراندیباجیکلنگیفروش64014,000,0001394-09-26
63414تهراندارآبادکلنگیفروش41013,000,0004,550,000,0001394-09-26
63420تهراندروسکلنگیفروش1,95020,000,00032,240,000,0001394-09-26
63427تهرانسعادت آبادکلنگیفروش12420,000,00020,000,000,0001394-09-26
63429تهرانسعادت آبادکلنگیفروش97025,000,00025,000,000,0001394-09-26
63246تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1304,500,000540,000,0001394-09-25
63247تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1253,200,000201,600,0001394-09-25
63259تهراننارمککلنگیفروش1989,500,0001,244,500,0001394-09-25
63263تهراننارمککلنگیفروش3609,500,0002,023,500,0001394-09-25
63264تهراننیروی هواییکلنگیفروش26030,000,0003,900,000,0001394-09-25
63268تهرانهفت تیرکلنگیفروش45010,000,0002,500,000,0001394-09-25
63273تهرانیوسف آبادکلنگیفروش1,31221,000,00015,645,000,0001394-09-25
63274تهرانستارخانکلنگیفروش3609,000,0001,620,000,0001394-09-25
63275تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش2005,063,0001,200,000,0001394-09-25
63279تهرانهفت حوض - نارمککلنگیفروش32011,666,0003,500,000,0001394-09-25
63281تهرانهفت تیرکلنگیفروش40010,500,0003,591,000,0001394-09-25
63291تهرانسعادت آبادکلنگیفروش28018,000,0003,780,000,0001394-09-25
63102تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,06455,350,00014,000,0001394-09-24
63111تهرانپیج شمیرانکلنگیفروش8507,200,0003,096,000,0001394-09-24
63119تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20010,000,0001,800,000,0001394-09-24
63122تهرانانقلاب - سمیهکلنگیفروش90011,500,0005,175,000,0001394-09-24
63136تهرانشهرک غربکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001394-09-24
63138تهرانشهرک غربکلنگیفروش3,60020,000,00048,000,000,0001394-09-24
Page top