جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
66724تهرانزعفرانیهکلنگیفروش29527,000,00050,490,000,0001394-11-03
66725تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1205,376,000500,000,0001394-11-03
66746تهرانجردنکلنگیفروش1,05718,000,00013,860,000,0001394-11-03
66745تهرانتهران ویلاکلنگیفروش4129,300,0001,906,500,0001394-11-03
66741تهرانشهرک ژاندارمریکلنگیفروش49511,500,0003,450,000,0001394-11-03
66772تهرانسعادت آبادکلنگیفروش33021,857,0004,000,000,0001394-11-03
66770تهرانسعادت آبادکلنگیفروش33018,000,0003,384,000,0001394-11-03
66749تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش1105,500,000550,000,0001394-11-03
66751تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش1808,500,0002,550,000,0001394-11-03
66752تهرانشریعتی - ظفرکلنگیفروش13514,000,0002,912,000,0001394-11-03
66759تهرانجردنکلنگیفروش1,40430,000,00018,000,000,0001394-11-03
66760تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش22014,000,0002,884,000,0001394-11-03
66765تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,25020,000,00010,400,000,0001394-11-03
66767تهرانسعادت آبادکلنگیفروش45017,000,0004,777,000,0001394-11-03
66588تهرانعباس آبادکلنگیفروش95517,000,0006,555,000,0001394-11-01
66585تهرانطرشتکلنگیفروش2887,200,0001,584,000,0001394-11-01
66583تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش75018,000,00010,080,000,0001394-11-01
66578تهرانشمس آبادکلنگیفروش1,26011,000,00010,560,000,0001394-11-01
66630تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش39011,300,0002,497,300,0001394-11-01
66620تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش45011,500,0003,542,000,0001394-11-01
66621تهرانپونک - گلزارکلنگیفروش28513,000,0003,640,000,0001394-11-01
66618تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش34011,000,0004,477,000,0001394-11-01
66592تهرانفرشتهکلنگیفروش20040,000,0002,400,000,0001394-11-01
66598تهرانمرزدارانکلنگیفروش84025,000,00016,500,000,0001394-11-01
66603تهرانگیشاکلنگیفروش38013,000,0003,900,000,0001394-11-01
Page top