جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93927تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20213,500,0001395/09/30
93894تهرانزعفرانیهکلنگیفروش8720,000,0001395/09/30
93963تهراندیباجیکلنگیفروش1,10118,000,000,0001395/09/30
93910تهرانفرمانیهکلنگیفروش2288,000,0001,824,000,0001395/09/30
93892تهرانکلنگیفروش38700,000,0001395/09/30
93879تهرانآجودانیهکلنگیفروش72025,000,0001395/09/30
93924تهراندربان نوکلنگیفروش1708,000,0001395/09/30
93969تهرانظفرکلنگیفروش47018,000,0001395/09/30
93966تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1,10021,000,0001395/09/30
93946تهرانزعفرانیهکلنگیفروش45032,000,0001395/09/29
93824تهرانیوسف آبادکلنگیفروش1,000کارشناسیکارشناسی1395/09/29
93794تهرانشهید کردکلنگیفروش1438,300,0001395/09/29
93786تهرانفردوس غربکلنگیفروش97510,000,0001395/09/29
93696تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,26011,000,0001395/09/28
93736تهرانپاسدارانکلنگیفروش20314,000,0001395/09/28
93755تهرانظفرکلنگیفروش1,05025,000,0001395/09/28
93752تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش9010,000,0001395/09/28
93686تهرانشهرک غربکلنگیفروش20020,000,0001395/09/26
93685تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش50700,000,0001395/09/26
93691تهرانتهرانپارسکلنگیفروش54016,000,0004,320,000,0001395/09/26
93692تهراندزآشیبکلنگیفروش26013,500,0001395/09/26
93693تهرانفرید افشارکلنگیفروش20314,000,0001395/09/26
93694تهرانشمس آبادکلنگیفروش72032,000,000,0001395/09/26
93688تهراننیاورانکلنگیفروش57622,000,0001395/09/26
93689تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60025,000,0001395/09/26
93690تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش8015,000,0001,200,000,0001395/09/26
93687تهراناستخرکلنگیفروش92550,000,0001395/09/26
93576تهرانشهرک غربکلنگیفروش662کارشناسیکارشناسی1395/09/24
93575تهرانشهرک غربکلنگیفروش20020,000,0001395/09/24
93563تهراننیاورانکلنگیفروش90025,000,0001395/09/24
Page top