جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,036 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
69825تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2509,500,0001394-12-04
69635تهرانباغ فیضکلنگیفروش1308,000,0001394-12-03
69657تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش3008,500,0001394-12-03
69661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3849,000,0001394-12-03
69662تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1544,700,000723,800,0001394-12-03
69665تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,500,0002,137,500,0001394-12-03
69679تهراناستخر کلنگیفروش4326,500,0002,808,000,0001394-12-03
69684تهرانبنی هاشم شمالیکلنگیفروش1087,500,000810,000,0001394-12-03
69687تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش6515,000,000975,000,0001394-12-03
69688تهرانستارخان - شادمهرکلنگیفروش1677,000,0001,169,000,0001394-12-03
69689تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش2258,000,0001,800,000,0001394-12-03
69694تهرانبلوار پروینکلنگیفروش2201,300,000,0001394-12-03
69702تهرانستارخانکلنگیفروش1967,000,0001,372,000,0001394-12-03
69713تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0001394-12-03
69458تهراندروسکلنگیفروش14020,000,00032,240,000,0001394-12-01
69471تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه120کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69474تهرانشهرک غربکلنگیفروش14020,000,0001394-12-01
69192تهرانمیدان بروجردیکلنگیمعاوضه2004,000,000650,000,0001394-11-28
69223تهرانفلسطین شمالیکلنگیفروش751,400,000,0001394-11-28
69254تهرانشهرک غربکلنگیفروش250کارشناسیکارشناسی1394-11-28
69088تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش41210,000,0001394-11-27
69092تهرانگیشاکلنگیفروش8210,300,0001394-11-27
69098تهرانجهان آراکلنگیفروش551,700,000,0001394-11-27
69114تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394-11-27
69117تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه120کارشناسیکارشناسی1394-11-27
Page top