جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,040 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71612تهراننیاوران - مژده کلنگیفروش90024,000,000,0001395-01-17
71521تهرانشهر آراکلنگیفروش3852,760,000,0001395-01-16
71523تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه4525,000,0001395-01-16
71355تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش816,000,000484,000,0001395-01-15
71396تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش12010,000,0001395-01-15
71406تهرانتهرانپارسکلنگیفروش805,300,000750,000,0001395-01-15
71424تهراناقدسیهکلنگیفروش20050,000,0001395-01-15
71326تهرانظفرکلنگیفروش800کارشناسیکارشناسی1395-01-14
71351تهرانسعادت آبادکلنگیفروش51617,000,0001395-01-14
71099تهراننارمککلنگیفروش65560,000,0001394-12-25
71191تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش85015,000,0008,250,000,0001394-12-24
71195تهرانتهرانپارسکلنگیفروش50010,500,0005,250,000,0001394-12-24
71202تهراندولتکلنگیفروش2011,000,0001,650,000,0001394-12-24
71211تهرانقیطریهکلنگیفروش50020,000,00010,500,000,0001394-12-24
71212تهرانطرشتکلنگیفروش836,000,000498,000,0001394-12-24
71108تهرانبنی هاشمکلنگیفروش60011,000,0006,600,000,0001394-12-22
71069تهرانجردنکلنگیفروش1,20018,000,00022,680,000,0001394-12-20
70930تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش6607,000,0001394-12-18
70838تهرانبنی هاشمکلنگیمعاوضه60011,000,0001394-12-17
70849تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش28011,000,0002,640,000,0001394-12-17
70876تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2408,000,0001,480,000,0001394-12-17
70879تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48915,555,0002,800,000,0001394-12-17
70754تهرانسیدخندانکلنگیفروش2209,000,0001394-12-16
70685تهراناقدسیهکلنگیفروش9815,591,0002,900,000,0001394-12-15
70703تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1328,000,0001,056,000,0001394-12-15
Page top