جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
72060تهرانشمس آبادکلنگیفروش3009,500,0001395-01-23
72067تهرانجردنکلنگیفروش76820,000,0009,700,000,0001395-01-23
72070تهرانزعفرانیه کلنگیفروش10015,000,0001,500,000,0001395-01-23
72162تهرانمهمان نوازانکلنگیفروش392,500,000112,000,0001395-01-23
71902تهرانبلوار کشاورزکلنگیفروش2709,800,0002,940,000,0001395-01-22
71915تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1509,650,0001,100,000,0001395-01-22
71916تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1509,650,0001,100,000,0001395-01-22
71918تهرانبلوار پروین کلنگیفروش2325,175,0001,200,000,0001395-01-22
71921تهرانفرشتهکلنگیفروش85624,000,00010,440,000,0001395-01-22
71924تهرانونک - گاندیکلنگیفروش2,00025,000,00025,000,000,0001395-01-22
71927تهرانبلوار کاوهکلنگیفروش56012,000,0001395-01-22
71929تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش1,00022,000,00023,100,000,0001395-01-22
71783تهراندولت - کیکاووس کلنگیفروش1678,385,0001,400,000,0001395-01-21
71787تهراندرکهکلنگیفروش712کارشناسیکارشناسی1395-01-21
71789تهراندولتکلنگیفروش30016,500,0001395-01-21
71791تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش73025,000,00016,250,000,0001395-01-21
71816تهرانشهرک غربکلنگیفروش13016,000,000,0001395-01-21
71574تهرانشیرمرد جنوبیکلنگیفروش1456,000,000438,000,0001395-01-17
71612تهراننیاوران - مژده کلنگیفروش90024,000,000,0001395-01-17
71521تهرانشهر آراکلنگیفروش3852,760,000,0001395-01-16
71523تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه4525,000,0001395-01-16
71355تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش816,000,000484,000,0001395-01-15
71396تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش12010,000,0001395-01-15
71406تهرانتهرانپارسکلنگیفروش805,300,000750,000,0001395-01-15
71424تهراناقدسیهکلنگیفروش20050,000,0001395-01-15
Page top