جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,040 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
73692تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001395-02-08
73697تهرانونک - برزیلکلنگیفروش1,20025,000,0001395-02-08
73707تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش303کارشناسیکارشناسی1395-02-08
73517تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001395-02-07
73528تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش1,50023,000,00013,800,000,0001395-02-07
73546تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش160882,000,0001395-02-07
73552تهرانونککلنگیفروش42316,000,0006,768,000,0001395-02-07
73556تهرانگاندیکلنگیفروش50020,000,00020,000,000,0001395-02-07
73412تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60020,000,0001395-02-06
73419تهرانمیرزاباباییکلنگیفروش75012,500,0001395-02-06
73448تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش41014,000,0001395-02-06
73445تهرانتهرانپارسکلنگیفروش32014,500,0001395-02-06
73242تهرانهروی - ساقدوشکلنگیفروش32014,000,0008,400,000,0001395-02-05
73271تهرانپروین اعتصامیکلنگیفروش2259,500,0001,111,500,0001395-02-05
73245تهرانهفت تیرکلنگیفروش18710,900,0002,038,300,0001395-02-05
73281تهرانونککلنگیفروش1,40040,000,0001395-02-05
73277تهرانگاندیکلنگیفروش80025,000,00025,000,000,0001395-02-05
73099آستانه اشرفیهنسترن 4کلنگیرهن و اجاره10013,000,00050,000,0001395-02-04
73141تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001395-02-04
73087نیشابوربلوار معلم کلنگیفروش2504,000,0002,000,000,0001395-02-02
73004تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش1506,500,000780,000,0001395-02-01
73020تهرانجنت آبادکلنگیفروش90020,000,0001395-02-01
73022تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش41815,000,0006,270,000,0001395-02-01
73028تهراندولت کلنگیفروش64211,500,0001395-02-01
73029تهرانبلوار کاوه کلنگیفروش82514,000,00011,550,000,0001395-02-01
Page top