جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71355تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش816,000,000484,000,0001395-01-15
71396تهرانشاهین جنوبیکلنگیفروش12010,000,0001395-01-15
71406تهرانتهرانپارسکلنگیفروش805,300,000750,000,0001395-01-15
71424تهراناقدسیهکلنگیفروش20050,000,0001395-01-15
71326تهرانظفرکلنگیفروش800کارشناسیکارشناسی1395-01-14
71351تهرانسعادت آبادکلنگیفروش51617,000,0001395-01-14
71099تهراننارمککلنگیفروش65560,000,0001394-12-25
71191تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش85015,000,0008,250,000,0001394-12-24
71195تهرانتهرانپارسکلنگیفروش50010,500,0005,250,000,0001394-12-24
71202تهراندولتکلنگیفروش2011,000,0001,650,000,0001394-12-24
71211تهرانقیطریهکلنگیفروش50020,000,00010,500,000,0001394-12-24
71212تهرانطرشتکلنگیفروش836,000,000498,000,0001394-12-24
71108تهرانبنی هاشمکلنگیفروش60011,000,0006,600,000,0001394-12-22
71069تهرانجردنکلنگیفروش1,20018,000,00022,680,000,0001394-12-20
70930تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش6607,000,0001394-12-18
70838تهرانبنی هاشمکلنگیمعاوضه60011,000,0001394-12-17
70849تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش28011,000,0002,640,000,0001394-12-17
70876تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2408,000,0001,480,000,0001394-12-17
70879تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48915,555,0002,800,000,0001394-12-17
70754تهرانسیدخندانکلنگیفروش2209,000,0001394-12-16
70685تهراناقدسیهکلنگیفروش9815,591,0002,900,000,0001394-12-15
70703تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1328,000,0001,056,000,0001394-12-15
70704تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1255,600,000700,000,0001394-12-15
70707تهرانتوحید - نصرتکلنگیفروش1688,500,0001,428,000,0001394-12-15
70711تهراندارآبادکلنگیفروش30011,500,0001394-12-15
70717تهرانوفادار شرقیکلنگیفروش1807,500,0001,350,000,0001394-12-15
70725تهرانسعادت آبادکلنگیفروش13116,000,0001394-12-15
70599تهرانگرگانکلنگیفروش1565,000,000780,000,0001394-12-13
70602تهراناستاد حسن بناکلنگیفروش1605,000,000800,000,0001394-12-13
70608تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش3107,000,0001,610,000,0001394-12-13
Page top