جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
74872تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2501,850,000,0001395-03-04
74681تبریزثقه السلام کلنگیفروش1002,620,000700,000,0001395-02-23
74642تهراننارمک - گلستانکلنگیفروش2006,500,000800,000,0001395-02-22
42010تهراندریان نوکلنگیفروش6169,000,0002,820,000,0001395-02-21
48618تهرانفلامک شمالیکلنگیفروش1,00016,000,00025,600,000,0001395-02-21
48620تهرانخوارزمکلنگیفروش1,00045,000,00080,000,000,0001395-02-21
48624تهرانبلوار پاکنژادکلنگیفروش6,00028,000,00098,000,000,0001395-02-21
74243تهراندبستانکلنگیفروش5805,377,0001,000,000,0001395-02-14
74259تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1136,200,000700,000,0001395-02-14
74281تهرانیوسف آبادکلنگیفروش40015,000,0001395-02-14
74287تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش95012,500,0002,500,000,0001395-02-14
74292تهرانفرمانیهکلنگیفروش12012,000,0001,440,000,0001395-02-14
74295تهرانشهرک غربکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001395-02-14
74298تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,01620,000,00016,000,000,0001395-02-14
74300تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,28040,000,00032,000,000,0001395-02-14
74091تهرانفلکه سوم تهران پارسکلنگیفروش50011,000,0009,900,000,0001395-02-13
74128تهرانتهرانپارسکلنگیفروش920کارشناسیکارشناسی1395-02-13
74134تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15012,000,0001,800,000,0001395-02-13
74141تهرانتجریشکلنگیفروش7615,000,0001,500,000,0001395-02-13
73991تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش21021,000,0004,410,000,0001395-02-12
73998تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش2557,300,0001,138,800,0001395-02-12
73870تهرانشهرک غربکلنگیفروش23520,500,0003,200,000,0001395-02-11
73895تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش25012,000,0003,000,000,0001395-02-11
73897تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش18011,000,0001,980,000,0001395-02-11
73908تهرانسردار جنگلکلنگیفروش9511,500,000575,000,0001395-02-11
Page top