جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,040 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
78212تهرانستارخانکلنگیفروش1267,500,000945,000,0001395-04-20
78195تهرانستارخانکلنگیفروش1609,000,0001,440,000,0001395-04-20
78194تهرانستارخانکلنگیفروش60012,000,0001395-04-20
78184تهراندولتکلنگیفروش44016,300,0008,150,000,0001395-04-20
78179تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش16411,000,0001,804,000,0001395-04-20
78157تهرانجمهوریکلنگیفروش90021,000,000190,000,000,0001395-04-19
76431تهرانشهران - کوهسارکلنگیفروش2005,000,0004,300,000,0001395-03-25
76078تهرانشهید حنیفه زادهکلنگیمعاوضه703,000,000300,000,0001395-03-22
75748مشهداحمد آبادکلنگیرهن و اجاره3508,000,00016,000,0001395-03-22
76076تهرانجوانمرد قصابکلنگیمعاوضه703,000,000300,000,0001395-03-21
75672تهرانمدائن جنوبیکلنگیفروش50312,000,0001395-03-17
75626تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395-03-16
75351تهرانشهرک غربکلنگیفروش55025,000,00016,050,000,0001395-03-11
75339تهرانجهان آراکلنگیفروش48013,500,0004,252,500,0001395-03-11
75190تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش50115,000,0001395-03-10
75210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش31210,000,0001395-03-10
75193تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش1709,800,0001,666,000,0001395-03-10
75201تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001395-03-10
75234تهرانتهرانپارسکلنگیفروش6006,800,0001395-03-10
75092تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001395-03-09
75032تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20013,000,0001395-03-08
75039تهرانجردنکلنگیفروش1,00018,000,0001395-03-08
74795تهرانجشنوارهکلنگیفروش2175,530,0001,200,000,0001395-03-04
74810تهرانونک - توانیر کلنگیفروش32015,000,0001395-03-04
74872تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2501,850,000,0001395-03-04
Page top