جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73141تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001395-02-04
73087نیشابوربلوار معلم کلنگیفروش2504,000,0002,000,000,0001395-02-02
73004تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش1506,500,000780,000,0001395-02-01
73020تهرانجنت آبادکلنگیفروش90020,000,0001395-02-01
73022تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش41815,000,0006,270,000,0001395-02-01
73028تهراندولت کلنگیفروش64211,500,0001395-02-01
73029تهرانبلوار کاوه کلنگیفروش82514,000,00011,550,000,0001395-02-01
72819تهرانفرجامکلنگیفروش1506,670,000800,000,0001395-01-31
72859تهرانباغ فیضکلنگیفروش4109,000,0002,295,000,0001395-01-31
72873تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0001395-01-31
72875تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش64551,000,00032,895,000,0001395-01-31
72876تهرانقیطریهکلنگیفروش65015,000,0001395-01-31
72697تهرانبلوار پروینکلنگیفروش5508,000,0004,400,000,0001395-01-30
72699تهرانباقر خانکلنگیفروش20010,000,0001,800,000,0001395-01-30
72730تهرانتهران ویلاکلنگیفروش30010,000,000,0001395-01-30
72732تهرانزرگندهکلنگیفروش27019,000,0001395-01-30
72738تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش73020,000,0001395-01-30
72743تهراندربند کلنگیفروش342کارشناسیکارشناسی1395-01-30
72595تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش2004,000,000800,000,0001395-01-29
72612تهرانقیطریهکلنگیفروش40515,000,0001395-01-29
72623تهرانشهرک غربکلنگیفروش12510,000,000,0001395-01-29
72460تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش40014,000,0001395-01-26
72472تهرانجهان آراکلنگیفروش1609,500,0001,026,000,0001395-01-26
72339تهرانجشنوارهکلنگیفروش1705,530,0001,200,000,0001395-01-25
72350تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش2403,000,000,0001395-01-25
72359تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1503,500,000700,000,0001395-01-25
72364تهرانزعفرانیه کلنگیفروش64545,000,0001395-01-25
72180تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2255,500,000962,500,0001395-01-24
72211تهرانبلوار کاوهکلنگیفروش36413,500,0001395-01-24
72215تهرانپاسداران کلنگیفروش41815,000,0001395-01-24
Page top