جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75748مشهداحمد آبادکلنگیرهن و اجاره3508,000,00016,000,0001395-03-22
76076تهرانجوانمرد قصابکلنگیمعاوضه703,000,000300,000,0001395-03-21
75672تهرانمدائن جنوبیکلنگیفروش50312,000,0001395-03-17
75626تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش1009,000,000900,000,0001395-03-16
75351تهرانشهرک غربکلنگیفروش55025,000,00016,050,000,0001395-03-11
75339تهرانجهان آراکلنگیفروش48013,500,0004,252,500,0001395-03-11
75190تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش50115,000,0001395-03-10
75210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش31210,000,0001395-03-10
75193تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش1709,800,0001,666,000,0001395-03-10
75201تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001395-03-10
75234تهرانتهرانپارسکلنگیفروش6006,800,0001395-03-10
75092تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001395-03-09
75032تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20013,000,0001395-03-08
75039تهرانجردنکلنگیفروش1,00018,000,0001395-03-08
74795تهرانجشنوارهکلنگیفروش2175,530,0001,200,000,0001395-03-04
74810تهرانونک - توانیر کلنگیفروش32015,000,0001395-03-04
74872تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2501,850,000,0001395-03-04
74681تبریزثقه السلام کلنگیفروش1002,620,000700,000,0001395-02-23
74642تهراننارمک - گلستانکلنگیفروش2006,500,000800,000,0001395-02-22
42010تهراندریان نوکلنگیفروش6169,000,0002,820,000,0001395-02-21
48618تهرانفلامک شمالیکلنگیفروش1,00016,000,00025,600,000,0001395-02-21
48620تهرانخوارزمکلنگیفروش1,00045,000,00080,000,000,0001395-02-21
48624تهرانبلوار پاکنژادکلنگیفروش6,00028,000,00098,000,000,0001395-02-21
74243تهراندبستانکلنگیفروش5805,377,0001,000,000,0001395-02-14
74259تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1136,200,000700,000,0001395-02-14
74281تهرانیوسف آبادکلنگیفروش40015,000,0001395-02-14
74287تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش95012,500,0002,500,000,0001395-02-14
74292تهرانفرمانیهکلنگیفروش12012,000,0001,440,000,0001395-02-14
74295تهرانشهرک غربکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001395-02-14
74298تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,01620,000,00016,000,000,0001395-02-14
Page top