جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
85812تهراندروسکلنگیفروش81020,000,00012,000,000,0001395/07/04
85803تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش51712,000,0006,204,000,0001395/07/04
85793تهرانبلوار پروینکلنگیفروش2604,500,000868,500,0001395/07/04
85814تهراندارآبادکلنگیفروش22412,000,0001395/07/04
85796تهرانبلوار پروینکلنگیفروش13512,200,000550,000,0001395/07/04
85832تهراندریان نوکلنگیفروش240کارشناسیکارشناسی1395/07/04
85790تهرانتهرانپارسکلنگیفروش54016,000,0004,320,000,0001395/07/04
85758تهرانشهرک غربکلنگیفروش85031,000,00023,000,000,0001395/07/03
85744تهرانکامرانیهکلنگیفروش53223,000,0001395/07/03
85788تهرانیوسف آبادکلنگیمعاوضه24020,000,0005,280,000,0001395/07/03
85755تهرانشهرک غربکلنگیفروش61960,000,00016,140,000,0001395/07/03
85757تهرانشهرک غربکلنگیفروش24042,000,0001395/07/03
85750تهرانشمس آبادکلنگیمعاوضه22010,500,0006,720,000,0001395/07/03
85774تهران46 متریکلنگیفروش22010,526,0001,200,000,0001395/07/03
85730تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001395/07/03
85731تهرانفاطمیکلنگیفروش30010,000,0001,920,000,0001395/07/03
85751تهرانشمس آبادکلنگیفروش2057,500,0001,725,000,0001395/07/03
85566تهرانسعادت آبادکلنگیفروش55040,000,0001395/06/31
85569تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1847,240,0001,000,000,0001395/06/31
85555تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15015,000,0001,200,000,0001395/06/31
85568تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2509,000,0002,970,000,0001395/06/31
85585تهرانهمایونشهرکلنگیفروش3748,200,0003,066,800,0001395/06/31
85557تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش24711,500,0002,840,500,0001395/06/31
85533تهرانپونککلنگیفروش20014,000,0001395/06/31
85317تهرانمینی سیتیکلنگیفروش30013,750,0002,750,000,0001395/06/28
Page top