جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,040 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
87667تهرانطرشتکلنگیفروش1847,500,0001,380,000,0001395/07/27
87534تهرانجردنکلنگیفروش99026,000,0001395/07/26
87510تهراناحتشامیهکلنگیفروش20019,000,0004,427,000,0001395/07/26
87540تهرانستارخانکلنگیفروش60011,000,0003,300,000,0001395/07/26
87520تهراندولت کلنگیفروش64514,000,0005,992,000,0001395/07/26
87368تهرانمیردامادکلنگیفروش54017,555,0001395/07/25
87366تهرانسرسبز کلنگیفروش25019,800,00020,000,000,0001395/07/25
87284تهرانجردنکلنگیفروش60030,000,0001395/07/24
87297تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/07/24
87012تهراندولتکلنگیفروش30016,000,0004,032,000,0001395/07/17
87008تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه26520,000,0003,080,000,0001395/07/17
86997تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/07/17
87026تهرانجردنکلنگیفروش517کارشناسیکارشناسی1395/07/17
87042تهرانبهبودیکلنگیفروش5677,950,0001395/07/17
86856تهرانپاسدارانکلنگیفروش31019,000,0001395/07/14
86488تهراندولتکلنگیفروش1,60025,000,00040,000,000,0001395/07/11
86484تهراندولتکلنگیفروش15025,000,0002,500,000,0001395/07/11
86442تهراننارمککلنگیفروش1109,500,0001,035,500,0001395/07/11
86469تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,50018,000,00022,680,000,0001395/07/11
86425تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3005,770,0005,200,000,0001395/07/10
86143تهرانکاشانککلنگیفروش2,04040,000,00034,560,000,0001395/07/06
86131تهرانازگلکلنگیفروش98515,937,500,0001395/07/06
85799تهرانسعادت آبادکلنگیفروش51017,000,0003,400,000,0001395/07/04
85801تهرانزعفرانیهکلنگیفروش21030,000,00096,000,000,0001395/07/04
85812تهراندروسکلنگیفروش81020,000,00012,000,000,0001395/07/04
Page top