جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84335تهراندولتکلنگیفروش30017,000,0004,284,000,0001395/06/16
84346تهرانتهرانپارسکلنگیفروش40015,000,0001395/06/16
84345تهرانبلوار پروینکلنگیفروش12011,666,0001,400,000,0001395/06/16
84325تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1628,500,0001,377,000,0001395/06/16
69054تهرانجشنوارهکلنگیفروش1006,945,0001,250,000,0001395/06/14
83796تهراندروس - هدایتکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001395/06/11
83813تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش28614,000,0001395/06/11
83800تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش2026,500,0001,313,000,0001395/06/11
83783تهرانستارخانکلنگیفروش3107,095,0001395/06/11
83628تهرانفردوس شرقکلنگیفروش33510,500,0002,352,000,0001395/06/10
83622تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,000کارشناسیکارشناسی1395/06/10
83264تهرانسیدخندانکلنگیفروش1468,219,0001,200,000,0001395-06-07
83254تهرانجنت آبادکلنگیفروش2078,300,0001,718,100,0001395-06-07
83236تهرانسعادت ابادکلنگیفروش26023,000,0001395-06-06
83233تهراناقدسیهکلنگیفروش160کارشناسیکارشناسی1395-06-06
83229تهراناختیاریهکلنگیفروش759,666,000580,000,0001395-06-06
83224تهرانزعفرانیهکلنگیفروش2403,200,000,0001395-06-06
82879تهراناختیاریهکلنگیفروش12515,200,0001,900,000,0001395-06-02
82871تهرانازگلکلنگیفروش9854,250,00015,937,500,0001395-06-02
82372تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش9025,000,0001395-05-27
82177تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1688,500,0001,428,000,0001395-05-26
82154تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش43713,729,0001395-05-26
82033تهرانفرمانیهکلنگیفروش1038,000,000824,000,0001395-05-25
82018تهرانشمس آبادکلنگیفروش1259,500,0002,375,000,0001395-05-25
81835تهرانسعادت آبادکلنگیفروش27040,000,0008,000,000,0001395-05-23
81703تهرانفرمانیهکلنگیفروش6212,500,000775,000,0001395-05-21
81640تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2106,428,0001,350,000,0001395-05-21
81627تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22515,000,0001395-05-21
81501تهرانپل چوبیکلنگیفروش1214,200,000508,200,0001395-05-20
81474شاهين شهردهخداکلنگیفروش3501,200,000,0001395-05-20
Page top