جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
7844سلمانشهردریا گوشهکلنگیمعاوضه350230,00080,500,0001390-09-03
7848سلمانشهردریا گوشهکلنگیفروش350200,00070,000,0001390-09-03
2763آملهراز - آفتاب 64کلنگیفروش290650,000188,500,0001390-08-04
2460آمل هراز - آفتاب 50کلنگیفروش164500,00082,000,0001390-08-01
2243آملکلاکسر- دریای 56کلنگیفروش180380,00062,700,0001390-07-28
2247آملسیکاپلکلنگیفروش135225,00030,000,0001390-07-28
2252محمودآبادكلودهکلنگیفروش255120,00030,600,0001390-07-28
2066آملطالب آملی - ک دریای 38 کلنگیمعاوضه260690,000180,000,0001390-07-27
2067آملخ - طالب آملیکلنگیفروش260690,000180,000,0001390-07-27
2077آملهراز - ک آفتاب 33کلنگیمعاوضه370350,000130,000,0001390-07-27
2087آملفرهنگ شهرکلنگیفروش234385,00090,000,0001390-07-27
2103آملهراز - ک آفتاب 43کلنگیمعاوضه130300,00039,000,0001390-07-27
2137آملرودباردشتکلنگیفروش400120,00048,000,0001390-07-27
2017اصفهانشيخ صدوق كاخ شرقيکلنگیفروش3452,800,000966,000,0001390-07-26
2043آملهراز - ک آفتاب 58کلنگیفروش253600,000151,800,0001390-07-26
2048آملطالقانیکلنگیفروش123450,00055,000,0001390-07-26
2050آملطالب آملیکلنگیفروش1,000700,000700,000,0001390-07-26
818کرجگوهردشتکلنگیفروش5001,400,000700,000,0001390-06-25
781اصفهانمصلیکلنگیفروش2201,200,000220,000,0001390-06-21
733اصفهان مرداویج کلنگیفروش3603,470,0001,250,000,0001390-06-16
13769تالشخیابان 20 متریکلنگیفروش170655,000295,000,0000000-00-00
14894اصفهانخیابان میرزاطاهرکلنگیفروش1963,000,000830,000,0000000-00-00
Page top