جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96304تهرانسلیمانی شرقیکلنگیفروش1,10025,000,00016,650,000,0001396/07/27
96245آستانه اشرفیهشهید بهشتیکلنگیفروش125526,000263,000,0001396/06/08
96200رشتاستاد معینکلنگیفروش60740,00080,000,0001396/05/23
96163تهرانشادمهرکلنگیفروش147کارشناسیکارشناسی1396/05/23
96165دماوندمرا کلنگیفروش70110,000,0001396/05/11
96133رشتچله خانهکلنگیفروش3003,000,000900,000,0001396/04/30
96081تهرانمخبریکلنگیفروش1,20013,000,00012,000,000,0001396/04/25
96032تهرانتختیکلنگیفروش1202,700,000500,000,0001396/04/22
96078تهرانجردنکلنگیفروش1,31423,000,00015,410,000,0001396/04/13
81231تهراندروسکلنگیفروش32018,500,0001396/03/03
95649تهرانپاسدارانکلنگیفروش11012,000,0002,448,000,0001396/02/18
95559تهراندزاشیب، اندرزگوکلنگیفروش17015,000,0001,755,000,0001396/01/22
95492تهراننامجوکلنگیفروش135280,000,0001396/01/14
95432تهرانفاطمی، رهی معيریکلنگیمعاوضه309,000,0001,260,000,0001396/01/05
95436تهراندانشگاه جنوبیکلنگیفروش1207,500,0001,260,000,0001395/12/23
95456تهرانآزادی، نصرتکلنگیفروش45020,000,0006,000,000,0001395/12/19
95425صومعه سراپورنصیریکلنگیفروش9013,000,0005,200,000,0001395/11/25
94281تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,000,0001395/11/05
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395/11/04
91075تهرانمجاهدین اسلامکلنگیفروش27012,000,0004,080,000,0001395/11/02
95342کرجتختیکلنگیرهن و اجاره90100,00025,000,0001395/10/24
86743تهرانشهید حیدری کلنگیفروش1285,000,000450,000,0001395/10/19
95325اصفهانچهارباغ بالاکلنگیفروش41511,000,0004,700,000,0001395/10/16
95244تهرانشهرک غربکلنگیفروش80023,000,0001395/10/14
95116تهراناختیاریهکلنگیفروش1158,800,0001395/10/09
Page top