جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81231تهراندروسکلنگیفروش32018,500,0001396/03/03
95649تهرانپاسدارانکلنگیفروش11012,000,0002,448,000,0001396/02/18
95559تهراندزاشیب، اندرزگوکلنگیفروش17015,000,0001,755,000,0001396/01/22
95492تهراننامجوکلنگیفروش135280,000,0001396/01/14
95432تهرانفاطمی، رهی معيریکلنگیمعاوضه309,000,0001,260,000,0001396/01/05
95436تهراندانشگاه جنوبیکلنگیفروش1207,500,0001,260,000,0001395/12/23
95456تهرانآزادی، نصرتکلنگیفروش45020,000,0006,000,000,0001395/12/19
95425صومعه سراپورنصیریکلنگیفروش9013,000,0005,200,000,0001395/11/25
94281تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,000,0001395/11/05
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395/11/04
91075تهرانمجاهدین اسلامکلنگیفروش27012,000,0004,080,000,0001395/11/02
95342کرجتختیکلنگیرهن و اجاره90100,00025,000,0001395/10/24
86743تهرانشهید حیدری کلنگیفروش1285,000,000450,000,0001395/10/19
95325اصفهانچهارباغ بالاکلنگیفروش41511,000,0004,700,000,0001395/10/16
95244تهرانشهرک غربکلنگیفروش80023,000,0001395/10/14
95116تهراناختیاریهکلنگیفروش1158,800,0001395/10/09
95082تهران196 شرقیکلنگیفروش2325,500,0001395/10/09
95130تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش11015,000,0001395/10/09
94900تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20016,500,0001395/10/08
94915تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2325,500,0001395/10/08
94921تهرانحسین آبادکلنگیفروش32013,000,0001395/10/08
94753تهرانالهیهکلنگیفروش36412,000,000,0001395/10/07
94761تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش2406,000,000,0001395/10/07
94746تهراننارمککلنگیفروش1531,200,000,0001395/10/07
94731تهرانفاطمیکلنگیفروش14015,000,0001395/10/07
94745تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش4609,800,0001395/10/07
94738تهرانیوسف آبادکلنگیفروش35213,000,0001395/10/07
94724تهرانسهروردیکلنگیفروش40047,500,0001395/10/07
94717تهرانجنت آبادکلنگیفروش2107,500,0001395/10/07
94742تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,22210,000,0001395/10/07
Page top