جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 972 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
767تفتخلیل آبادویلافروش500310,00040,000,0001390-06-20
770کرجدولت آبادویلافروش200900,000180,000,0001390-06-20
759یزدآزادشهرویلافروش110590,00065,000,0001390-06-19
765یزد آزادشهر ویلافروش160410,00065,000,0001390-06-19
748کرجحیدرآبادویلافروش150500,00075,000,0001390-06-18
736ساریبلوار پاسدارانویلافروش4901,000,000490,000,0001390-06-17
738کلار‌دشتحسن کیفویلافروش300505,000110,000,0001390-06-17
739اصفهانتوحیدویلافروش3001,500,000300,000,0001390-06-17
743قائم شهرتهرانویلافروش30037,000,000110,000,0001390-06-17
727بابلسرپاسداران ویلافروش400300,000120,000,0001390-06-16
730نوشهرچلندرویلافروش500420,000210,000,0001390-06-16
716یزد امام شهرویلافروش170470,00080,000,0001390-06-15
722ارومیهبهداریویلافروش280720,000200,000,0001390-06-15
723نوشهرچلندرویلافروش400200,00080,000,0001390-06-15
706کرج یوسف آبادویلافروش150450,00065,000,0001390-06-14
707سرخروداسلام محلهویلافروش350570,00060,000,0001390-06-14
713اصفهاننواب صفویویلافروش4101,100,000451,000,0001390-06-14
704محمودآباداهلمویلافروش300300,00090,000,0001390-06-13
705سرخروددرویش آبادویلافروش250360,00090,000,0001390-06-13
687اصفهاناتوبان چمرانویلافروش250520,000130,000,0001390-06-11
684یزدبلوار17شهریورویلافروش440450,000200,000,0001390-06-10
677قائم شهر تهرانویلافروش1,2001,200,0001,400,000,0001390-06-09
655بابلسرپارکینگ 2ویلافروش120590,00070,000,0001390-06-03
525نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش375540,000200,000,0001390-06-02
341محمودآباد آزادیویلافروش280720,000200,000,0001390-06-02
339محمودآبادامامویلافروش400350,00070,000,0001390-06-02
75سرخرود خانه دریاویلافروش500600,000300,000,0001390-06-02
76نورنور و علمدهویلافروش220360,00080,000,0001390-06-02
78نوشهرشالیزارویلافروش200800,00080,000,0001390-06-02
79بابلسردریاکنارویلافروش1241,200,000145,000,0001390-06-02
Page top