جستجوی فروش و رهن و اجاره ویلا تهران و شهرستانها

arrowویلا : 982 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21221سرخرودسرخرودویلافروش400190,000,0001393-09-27
15410چمستانچمستانویلافروش272150,000,0001393-09-26
21214آملجاده سرخرودویلافروش250145,000,0001393-09-26
28345چمستاننعمت آبادویلافروش270175,000,0001393-09-26
28405تنکابنتنکابنویلافروش300170,000,0001393-09-26
28190چمستانچمستان - رزکویلافروش28587,000,0001393-09-23
28231چمستانچمستان - رزکویلافروش400150,000,0001393-09-23
28258محمودآبادخ معلمویلافروش3252,175,000370,000,0001393-09-23
28276چمستانآمل - چمستان ویلافروش400165,000,0001393-09-23
20954بابلسرشهرک صفائیهویلافروش1901,450,000270,000,0001393-09-21
27719چمستانآمل - چمستانویلافروش230180,000,0001393-09-21
28020نورمحور چمستان به نورویلافروش222145,000,0001393-09-21
27990تهرانشریعتی - دولتویلافروش12012,000,0001393-09-20
27675سرخرودبین آمل و سرخرودویلافروش220کارشناسیکارشناسی1393-09-18
27676چمستانجاده کلودهویلافروش22075,000,0001393-09-18
27677چمستانجاده کلودهویلافروش23075,000,0001393-09-18
27678چمستانجاده کلودهویلافروش230140,000,0001393-09-18
27698چمستانآمل به چمستانویلافروش220840,000185,000,0001393-09-18
27718چمستانآمل - چمستانویلافروش23078,00018,000,0001393-09-18
27722چمستانآمل - چمستانویلافروش230735,000170,000,0001393-09-18
27724چمستانآمل - چمستانویلافروش40063,000250,000,0001393-09-18
27725چمستانجاده کلودهویلافروش240500,000115,000,0001393-09-18
27726چمستانآمل - چمستانویلافروش220615,000135,000,0001393-09-18
27727چمستان آمل به چمستانویلافروش270515,000139,000,0001393-09-18
27728چمستان آمل به چمستانویلافروش700205,000,0001393-09-18
23779آملییلاق بلدهویلافروش2,000300,000,0001393-09-17
27566محمودآبادآمل به محمودآبادویلافروش520270,000,0001393-09-17
27567چمستانچمستانویلافروش230165,000,0001393-09-17
27482آملخیابان نورویلافروش700205,000,0001393-09-16
27374چمستانچمستان ویلافروش210180,000,0001393-09-15
Page top