جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,190 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2371آمل نورمغازهفروش30233,00070,000,0001390-07-30
2242فریدونکنارشهدامغازهفروش984,285,000420,000,0001390-07-28
2251آملهرازمغازهفروش407,500,000300,000,0001390-07-28
2072آملامامرضا - ک بنفشهمغازهفروش403,000,000120,000,0001390-07-27
1911اردبیلباکری- خ 13 آبانمغازهفروش211,238,00026,000,0001390-07-25
1261اردبیلامام خمینیمغازهفروش614,000,00084,000,0001390-07-13
1262اردبیلشیخ صفیمغازهفروش109,000,00090,000,0001390-07-13
1195آملابتدای سه راه نورمغازهفروش123,500,00042,000,0001390-07-11
1130بندرانزلیساحل قومغازهفروش161,500,00024,000,0001390-07-10
963ساریقارنمغازهفروش198,800,000167,200,0001390-07-06
971آستارا آستارا به انزلیمغازهفروش2002,000,000600,000,0001390-07-06
893كرجقزوين-(شهيد بهشتي)مغازهفروش506,000,000300,000,0001390-07-01
800اصفهان کاوهمغازهفروش561,000,00056,000,0001390-06-23
732کرجچهارراه طالقانیمغازهفروش3520,000,000700,000,0001390-06-16
709یزد صفائیهمغازهفروش16015,000,000600,000,0001390-06-14
566چالوسکلارآبادمغازهفروش411,625,00065,000,0001390-06-02
584ساریانقلابمغازهفروش7520,000,0001,500,000,0001390-06-02
587ساریامیر مازندرانیمغازهفروش3004,000,0003,700,000,0001390-06-02
48975ایزدشهرایزد شهرمغازهرهن و اجاره502,300,0008,000,0000000-00-00
74757شهریارجاده اندیشهمغازهرهن و اجاره45650,00015,000,0000000-00-00
Page top