جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,173 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
13587تهرانپیروزی - چهارراه کوکاکولامغازهفروش1235,000,000420,000,0001391-12-06
13545کرجخیابان مصباح مغازهفروش1825,000,000450,000,0001391-11-24
13542اصفهانملک شهرمغازهفروش307,000,000200,000,0001391-11-21
13502آستانه اشرفیهخیابان امام خمینیمغازهفروش20180,000,0001391-11-12
13505رشتخیابان شريعتیمغازهفروش2825,000,000700,000,0001391-11-12
13508کرجحسن آباد - مهستان مغازهفروش2518,000,000450,000,0001391-11-12
13499تهرانبازار - خیابان خیاممغازهفروش1315,400,000200,000,0001391-11-11
13488کرجحسن آباد - خیابان وصالمغازهفروش172,500,00042,500,0001391-11-09
13460اصفهانخیابان میر - پل هوائی فردوسیمغازهفروش1910,800,000200,000,0001391-11-03
13470کرجگوهردشت - خیابان داریوشمغازهفروش1007,000,000700,000,0001391-11-03
13194تنکابنکمربندی جدید - میدان تره بارمغازهفروش1361,800,000244,800,0001391-11-01
13452کرججهانشهر - خیابان استانداریمغازهفروش2416,500,000396,000,0001391-11-01
13414بومهنبلوار امام خمینیمغازهاجاره12150,0001391-10-19
13418تهرانابوذر - خیابان پیروزیمغازهفروش827,500,000220,000,0001391-10-19
13398تهرانمیدان رسالت - خیابان طرقیمغازهفروش15015,000,0002,250,000,0001391-10-14
13369ابهرخیابان امام - میدان شهرداریمغازهفروش132,230,00029,000,0001391-10-09
13347اصفهانچهارباغ بالامغازهفروش1812,000,000210,000,0001391-10-06
13303مشهدخیابان دانشجومغازهفروش1620,000,000320,000,0001391-09-24
13302تهرانالهيه - خیابان فرشتهمغازهفروش2375,000,0001,725,000,0001391-09-23
13298تهرانشهرک غرب - سيمای ايرانمغازهفروش3827,083,0001,300,000,0001391-09-22
13296تهرانبازار - خیابان 15 خردادمغازهفروش47کارشناسیکارشناسی1391-09-21
13248تهرانفتح - خیابان فتح نهممغازهفروش317,500,000230,000,0001391-09-21
12867کرجگوهردشت - بلوار انقلابمغازهفروش685,000,000342,500,0001391-09-18
13270تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهفروش14020,000,0003,000,000,0001391-09-12
13271تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهمعاوضه18020,000,0003,000,000,0001391-09-12
Page top