جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,173 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
16780تهراناقدسیهمغازهفروش1830,000,000540,000,0001393-06-17
16785تهرانبنی هاشممغازهفروش2227,000,000594,000,0001393-06-17
16488تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش10032,000,0003,200,000,0001393-06-15
16486تهرانمیرزا باباییمغازهفروش13040,000,0005,200,000,0001393-06-15
16487تهرانونکمغازهفروش2040,000,000800,000,0001393-06-15
16466تهرانخ ولیعصر مغازهفروش3760,000,0001393-06-15
16453تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393-06-15
16436تهرانجنت آبادمغازهفروش2433,000,000792,000,0001393-06-15
16524تهرانشهرک غربمغازهفروش1620,000,000320,000,0001393-06-15
16533تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393-06-15
16400تهرانجردن - آفریقامغازهفروش2550,000,0001,250,000,0001393-06-14
16241تهرانشهرک غربمغازهفروش31250,000,0001393-06-13
16186کرجخ درختیمغازهفروش6313,000,000812,500,0001393-06-12
16148کرجگلشهر ویلا خ درختیمغازهرهن4555,000,0001393-06-12
15974کرمانشاهشهرک صادقیهمغازهفروش1227,500,0001393-06-11
15898تهرانگیشامغازهفروش11100,0001393-06-11
15910تهراندولتمغازهفروش9945,000,0004,500,000,0001393-06-11
15922تهرانستارخانمغازهفروش10717,000,0001,819,000,0001393-06-11
15925تهرانسعادت آباد - صراف ها مغازهفروش4838,000,0001,824,000,0001393-06-11
15833تهرانبلوار فردوسمغازهفروش3225,000,000800,000,0001393-06-10
15809شهریارشهرک وآئینمغازهرهن1515,000,0001393-06-10
15375کرمانشاهشهرک صادقیهمغازهاجاره12150,0001393-05-28
15363تهرانتهرانسر - بلوار لالهمغازهفروش6825,000,0002,082,000,0001393-05-25
15294تهرانبریانک - خیابان حدادیمغازهفروش3015,000,000450,000,0001393-05-14
15281کرجمهرشهر غربی - محمد شهرمغازهاجاره37400,0001393-05-12
Page top