جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,191 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12132تهرانتجریشمغازهفروش11320,000,0002,260,000,0001390-11-17
12126تهرانتجریشمغازهفروش1740,000,000680,000,0001390-11-15
12111تهرانالهيه مغازهفروش2026,000,000520,000,0001390-11-13
12118تهرانپونکمغازهفروش2018,000,000360,000,0001390-11-13
12099تهرانآيت الله كاشانيمغازهفروش3015,000,000450,000,0001390-11-12
12102تهرانآيت الله كاشانيمغازهفروش438,000,000344,000,0001390-11-12
12104تهرانتجریشمغازهفروش1623,000,000368,000,0001390-11-12
12108تهرانآيت الله كاشانيمغازهفروش2512,000,000300,000,0001390-11-12
11885تهران نارمكمغازهفروش7214,000,0001,008,000,0001390-11-01
11888تهرانمجيديه شماليمغازهفروش3212,500,000400,000,0001390-11-01
11890تهرانفاطميمغازهفروش1616,000,000256,000,0001390-11-01
11892تهرانعباس آبادمغازهفروش2220,000,000440,000,0001390-11-01
11897تهرانمطهریمغازهفروش2014,500,000290,000,0001390-11-01
11898تهرانمجيديه شماليمغازهفروش2310,000,000230,000,0001390-11-01
11904تهرانرسالت - سراجمغازهفروش1707,000,0001,190,000,0001390-11-01
11907تهرانشاهين جنوبيمغازهفروش1715,000,000255,000,0001390-11-01
11908تهرانشریعتی - طالقانیمغازهفروش7520,000,0001,500,000,0001390-11-01
11914تهرانتجريشمغازهفروش22040,000,000880,000,0001390-11-01
11923تهرانظفرمغازهفروش196,600,000125,000,0001390-11-01
11946تهرانالهيهمغازهفروش2020,000,000400,000,0001390-11-01
11947تهرانمیردامادمغازهفروش10940,000,0004,360,000,0001390-11-01
11949تهرانعباس آبادمغازهفروش5525,000,0001,375,000,0001390-11-01
11430سلمانشهرسی سرامغازهفروش1201,300,00080,000,0001390-10-26
9182شرق تهرانمجيديه جنوبيمغازهفروش1416,000,000220,000,0001390-10-03
9217شرق تهران مجيديه مغازهفروش669,000,000594,000,0001390-10-03
9253شرق تهرانسامان شماليمغازهفروش1010,000,000350,000,0001390-10-03
9256شرق تهراننارمك مغازهفروش4012,500,000500,000,0001390-10-03
8861مشهدجاده قديممغازهفروش200800,000150,000,0001390-09-27
7831لنگرود بازار لنگرودمغازهفروش112,000,00022,000,0001390-09-03
7537لنگرودامام خمینیمغازهفروش1125,000,000300,000,0001390-08-30
Page top