جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,172 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
19687تهرانونک مغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1393-07-05
19731تهرانمیرداماد مغازهفروش5050,000,0001393-07-05
19774تبریزخ ابوذرمغازهرهن و اجاره15400,0003,000,0001393-07-05
19776تهرانشهرک غربمغازهفروش2063,000,0001,260,000,0001393-07-05
19539تهرانتجریشمغازهفروش8750,000,0004,350,000,0001393-07-03
19492تهراناقدسیهمغازهفروش2810,000,000280,000,0001393-07-02
19147تهرانالهیهمغازهفروش250120,000,00030,000,000,0001393-07-01
18865تهرانعباس آباد _ اندیشهمغازهفروش3432,000,0001,088,000,0001393-06-30
18887تهرانگیشامغازهفروش1130,000,0001393-06-30
18767آملامام رضامغازهفروش16150,000,000150,000,0001393-06-29
18392تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش1855,000,0001,000,000,0001393-06-27
18400تهرانمیرداماد مغازهفروش40کارشناسیکارشناسی1393-06-27
18422تهرانآریاشهرمغازهفروش1125,000,000280,000,0001393-06-27
18066تهرانپاسداران - بهستانمغازهفروش3475,000,0002,550,000,0001393-06-25
18177تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش32700,000,0001393-06-25
18194تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش2330,000,000690,000,0001393-06-25
18199تهراناقدسیهمغازهفروش1952,000,000988,000,0001393-06-25
18213تهرانزمزممغازهفروش22311,500,0002,600,000,0001393-06-25
18233تهرانشهرک غربمغازهفروش3114,520,000450,000,0001393-06-25
18245تهرانپاسداران - هرویمغازهفروش5821,000,0001,218,000,0001393-06-25
18007تهراناقدسیهمغازهفروش1952,000,000988,000,0001393-06-24
18030تهرانسعادت آبادمغازهفروش3255,000,0001,760,000,0001393-06-24
18039تهرانتهرانپارس - جشنواره مغازهفروش4880,000,0003,840,000,0001393-06-24
17643تهراننیاوران مغازهفروش326,500,0002,080,000,0001393-06-23
17539تهرانتوحیدمغازهفروش10012,000,0001,200,000,0001393-06-22
Page top