جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,160 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
20754تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393-07-12
20769تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393-07-12
20603تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1260,000,000720,000,0001393-07-10
20385تهرانتجریشمغازهفروش2090,000,0001,800,000,0001393-07-09
20344تهرانازگلمغازهفروش13750,000,0001393-07-08
20364تهرانکارگر شمالیمغازهفروش95کارشناسیکارشناسی1393-07-08
20016تهرانکریمخانمغازهفروش20010,000,0002,000,000,0001393-07-07
20017تهرانکریمخانمغازهفروش331,000,000,0001393-07-07
20027تهرانگیشامغازهفروش85کارشناسیکارشناسی1393-07-07
20048تهرانمیردامادمغازهفروش1355,000,0001393-07-07
19861تهرانتجریشمغازهفروش3040,000,0001,800,000,0001393-07-06
19871تهرانستارخان - توحیدمغازهفروش8635,000,0003,010,000,0001393-07-06
19683تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش2814,000,000392,000,0001393-07-05
19687تهرانونک مغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1393-07-05
19731تهرانمیرداماد مغازهفروش5050,000,0001393-07-05
19774تبریزخ ابوذرمغازهرهن و اجاره15400,0003,000,0001393-07-05
19776تهرانشهرک غربمغازهفروش2063,000,0001,260,000,0001393-07-05
19539تهرانتجریشمغازهفروش8750,000,0004,350,000,0001393-07-03
19492تهراناقدسیهمغازهفروش2810,000,000280,000,0001393-07-02
19147تهرانالهیهمغازهفروش250120,000,00030,000,000,0001393-07-01
18865تهرانعباس آباد _ اندیشهمغازهفروش3432,000,0001,088,000,0001393-06-30
18887تهرانگیشامغازهفروش1130,000,0001393-06-30
18767آملامام رضامغازهفروش16150,000,000150,000,0001393-06-29
18392تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش1855,000,0001,000,000,0001393-06-27
18400تهرانمیرداماد مغازهفروش40کارشناسیکارشناسی1393-06-27
Page top