جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,171 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
22236تهرانمیرزای شیرازیمغازهفروش3735,000,0001,295,000,0001393-07-27
22257تهرانولیعصرمغازهفروش1640,000,000640,000,0001393-07-27
22051تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش21055,000,00011,550,000,0001393-07-26
22053تهرانازگلمغازهفروش1610,000,0001393-07-26
22062تهرانسیمون بولیوارمغازهفروش4025,000,000750,000,0001393-07-26
22065تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش1622,000,000352,000,0001393-07-26
22087تهرانبرق آلستوممغازهفروش47900,000,0001393-07-26
22093تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش17635,000,0001393-07-26
22105تهراناقدسیهمغازهفروش3243,000,0001,376,000,0001393-07-26
20063تهرانعباس آباد - اندیشهمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21778تهرانشهرانمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21783تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش1630,000,000480,000,0001393-07-24
21788تهرانصادقیهمغازهفروش17850,000,0001393-07-24
21794تهرانعباس آبادمغازهفروش3735,000,0001393-07-24
21797تهرانعباس آبادمغازهفروش2117,000,000367,200,0001393-07-24
21821تهرانگیشامغازهفروش7275,000,0005,400,000,0001393-07-24
21857تهرانشیخ بهاییمغازهفروش3625,000,000900,000,0001393-07-24
21863تهرانمحمودیهمغازهفروش100120,000,00012,000,000,0001393-07-24
21767تهرانسعادت آبادمغازهفروش1860,000,000324,000,0001393-07-23
21589تهرانازگلمغازهفروش2517,000,000427,000,0001393-07-22
21648تهرانتجریشمغازهفروش141,400,000,0001393-07-22
21657تهرانجنت آبادمغازهفروش41کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21660تهرانجنت آباد - 4 باغمغازهفروش3317,000,000561,000,0001393-07-22
21437تهرانملاصدرامغازهفروش12050,000,0006,000,000,0001393-07-20
21460تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-07-20
Page top