جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,172 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
25453تهرانسعادت آبادمغازهفروش10050,000,0005,000,000,0001393-08-25
25465تهرانشهرآرامغازهفروش1203,500,000,0001393-08-25
25491تهرانفاطمیمغازهفروش2635,000,000910,000,0001393-08-25
25507تهرانشهرانمغازهفروش1918,000,000342,000,0001393-08-25
25511تهرانظفرمغازهفروش10015,000,00015,000,000,0001393-08-25
25522تهرانقلهکمغازهفروش3250,000,00016,000,000,0001393-08-25
25606محمودآبادخیابان امام مغازهفروش656,150,000400,000,0001393-08-25
25251تهرانباغ فیضمغازهفروش27کارشناسیکارشناسی1393-08-24
25276تهرانجردن - ناهیدمغازهفروش2127,000,000567,000,0001393-08-24
25309تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش11040,000,0001393-08-24
25327تهراندولتمغازهفروش18015,000,0002,700,000,0001393-08-24
25231تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش5012,000,000600,000,0001393-08-22
24909تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش3335,000,0001,155,000,0001393-08-21
24914تهرانهفت تیرمغازهفروش15800,000,0001393-08-21
24960تهراننظام آبادمغازهفروش4050,000,0002,000,000,0001393-08-21
25079تهرانآریاشهرمغازهفروش2170,000,0001,470,000,0001393-08-21
24799تهرانشمس آبادمغازهفروش901,300,000,0001393-08-20
24856تهرانعباس آبادمغازهفروش3525,000,000875,000,0001393-08-20
24866تهرانگاندیمغازهفروش5815,000,000870,000,0001393-08-20
24634تهرانجمالزاده شمالیمغازهفروش8026,000,0002,080,000,0001393-08-19
24341تهرانکریمخانمغازهفروش5035,000,0001,750,000,0001393-08-18
24345تهرانعباس آباد - بهشتی مغازهفروش3522,000,000770,000,0001393-08-18
24365تهرانازگل - مینی سیتیمغازهفروش4316,300,0001393-08-18
24376تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش4220,000,000840,000,0001393-08-18
24384تهرانمیردامادمغازهفروش5050,000,00025,000,0001393-08-18
Page top