جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,159 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
26258قدس30 متری جمهوریمغازهفروش559,000,000495,000,0001393-09-01
26264قدس30 متری جمهوریمغازهفروش2009,000,0001,800,000,0001393-09-01
26271قدس30 متری جمهوریمغازهفروش609,000,000540,000,0001393-09-01
21135تهرانشهرک غربمغازهفروش1512,000,000186,000,0001393-08-29
26137تهرانسردار جنگلمغازهفروش2730,000,0001393-08-29
26142تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-29
25956محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4201,200,000,0001393-08-28
25957محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4628,260,0001,300,000,0001393-08-28
25832تهرانبرق الستوممغازهفروش19150,000,0001393-08-27
25835تهرانپاسداران _ گلستانمغازهفروش15055,000,0008,250,000,0001393-08-27
25840تهرانسردارجنگلمغازهفروش2730,000,0001393-08-27
25853تهرانتهران نومغازهفروش137,700,000100,100,0001393-08-27
25453تهرانسعادت آبادمغازهفروش10050,000,0005,000,000,0001393-08-25
25465تهرانشهرآرامغازهفروش1203,500,000,0001393-08-25
25491تهرانفاطمیمغازهفروش2635,000,000910,000,0001393-08-25
25507تهرانشهرانمغازهفروش1918,000,000342,000,0001393-08-25
25511تهرانظفرمغازهفروش10015,000,00015,000,000,0001393-08-25
25522تهرانقلهکمغازهفروش3250,000,00016,000,000,0001393-08-25
25606محمودآبادخیابان امام مغازهفروش656,150,000400,000,0001393-08-25
25251تهرانباغ فیضمغازهفروش27کارشناسیکارشناسی1393-08-24
25276تهرانجردن - ناهیدمغازهفروش2127,000,000567,000,0001393-08-24
25309تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش11040,000,0001393-08-24
25327تهراندولتمغازهفروش18015,000,0002,700,000,0001393-08-24
25231تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش5012,000,000600,000,0001393-08-22
24909تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش3335,000,0001,155,000,0001393-08-21
Page top