جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,160 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393-09-09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393-09-09
26541تهرانالهیهمغازهفروش6018,000,0001393-09-09
26543تهرانپاسدارانمغازهفروش25680,000,0001393-09-09
26544تهرانتهران نومغازهفروش8110,000,0001393-09-09
26562تهرانپاسدارانمغازهفروش7570,000,0005,250,000,0001393-09-09
26563تهرانسردار جنگلمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393-09-09
26565تهرانپیروزی - ابوذرمغازهفروش4432,000,00010,408,000,0001393-09-09
26571تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش4315,000,000645,000,0001393-09-09
26573تهرانجمالزادهمغازهفروش26500,000,0001393-09-09
26582تهرانقنات کوثرمغازهفروش7710,000,000770,000,0001393-09-09
26586تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5315,000,000795,000,0001393-09-09
26591تهرانسهروردی شمالیمغازهفروش5360,000,0003,180,000,0001393-09-09
26592تهرانشریعتی - میردامادمغازهفروش35130,000,0001393-09-09
26629تهرانبنی هاشممغازهفروش17350,000,0001393-09-09
26630تهرانتجریشمغازهفروش11750,000,0001393-09-09
26438تهرانپاسداران - گیلان مغازهفروش10445,000,0004,680,000,0001393-09-08
26462تهرانسازمان برنامه شمالیمغازهفروش5030,000,0001,500,000,0001393-09-08
26490تهرانبنی هاشم مغازهفروش17350,000,0008,650,000,0001393-09-08
26523کرجفردیس مرکزیمغازهفروش16027,125,0004,340,000,0001393-09-08
26427محمودآبادخیابان آزادیمغازهفروش13820,000,0002,760,000,0001393-09-05
26339تهرانقیطریهمغازهفروش1840,000,000720,000,0001393-09-02
26166تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393-09-01
26207تهراننظام آباد - وحیدیهمغازهفروش1323,000,000300,000,0001393-09-01
26233تهرانمیردامادمغازهفروش4045,000,0001,800,000,0001393-09-01
Page top