جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,172 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
28535تهرانشهرک غربمغازهفروش3012,500,000375,000,0001393-09-27
28536تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش1360,000,000780,000,0001393-09-27
28648تهرانبلوار کشاورزمغازهفروش90کارشناسیکارشناسی1393-09-27
21913کرج45 متری گلشهرمغازهفروش306,000,000180,000,0001393-09-24
28347کرجگوهردشت مغازهرهن و اجاره402,000,00020,000,0001393-09-24
28031تهرانمرزدارانمغازهفروش2423,000,000552,000,0001393-09-23
28067تهران کاشانی - اباذرمغازهفروش4429,900,0001393-09-23
28081تهرانسیمون بولیوارمغازهفروش3530,000,0001393-09-23
28141تهرانصادقیهمغازهفروش12100,000,0001,200,000,0001393-09-23
28165تهرانمیردامادمغازهفروش17750,000,0001393-09-23
28173تهرانونک - خدامیمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-09-23
28179تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش32700,000,0001393-09-23
28214تهرانپاسداران - گلستانمغازهفروش1825,000,000450,000,0001393-09-23
28024هشتگردبلوار امام خمينيمغازهفروش1810,000,000180,000,0001393-09-22
27998تهرانسعادت آبادمغازهفروش2335,000,000805,000,0001393-09-20
28006تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش5290,000,0004,680,000,0001393-09-20
28018تهرانکارگر شمالیمغازهفروش3356,800,0002,500,000,0001393-09-20
27614تهرانشهرک غربمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-09-18
27623تهرانشهرک غربمغازهفروش1580,000,0001,200,000,0001393-09-18
27492تهران15 خردادمغازهفروش630,000,000180,000,0001393-09-16
26975تهرانسبلان جنوبیمغازهفروش3520,000,000940,000,0001393-09-12
26978تهرانسعادت آبادمغازهفروش3350,000,0001,650,000,0001393-09-12
26982تهرانشاهین جنوبیمغازهفروش20480,000,0001393-09-12
26988تهرانسعادت آبادمغازهفروش3165,000,0002,015,000,0001393-09-12
27071ریشهر ریمغازهرهن و اجاره16400,0005,000,0001393-09-12
Page top