جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,190 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21401تهرانشهرک غربمغازهفروش2220,000,000440,000,0001393-07-19
21090تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش1825,000,0001393-07-17
21120تهرانشهرک غربمغازهفروش2414,600,000350,000,0001393-07-17
21125تهرانصادقیهمغازهفروش1218,650,000220,000,0001393-07-17
21126تهرانعباس آبادمغازهفروش52کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21130تهرانقلهکمغازهفروش2035,000,0001393-07-17
21168تهرانگیشامغازهفروش3220,000,000640,000,0001393-07-17
21184تهرانمیردامادمغازهفروش362,000,000,0001393-07-17
21185تهرانمیردامادمغازهفروش9065,000,0005,850,000,0001393-07-17
21195تهرانونکمغازهفروش2075,000,0001,500,000,0001393-07-17
21207تهرانونکمغازهفروش1818,000,000324,000,0001393-07-17
21070تهرانسعادت آبادمغازهفروش145کارشناسیکارشناسی1393-07-16
20805تهرانسعادت آبادمغازهفروش2830,500,000850,000,0001393-07-14
20853تهرانونکمغازهفروش3550,000,0001,750,000,0001393-07-14
20868تهرانپاسدارانمغازهفروش110100,000,00011,000,000,0001393-07-14
20922تهرانشهرانمغازهفروش149,000,000126,000,0001393-07-14
20927تهرانیوسف آبادمغازهفروش1322,000,000286,000,0001393-07-14
20928تهرانستارخان - بازار سنتی مغازهفروش2115,000,000315,000,0001393-07-14
18789تهرانجنت آبادمغازهفروش1825,000,000450,000,0001393-07-12
20715تهرانباغ فیضمغازهفروش1530,000,00045,000,0001393-07-12
20733تهرانگیشامغازهفروش1131,000,000350,000,0001393-07-12
20743تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-07-12
20752تهرانمیردامادمغازهفروش46100,000,0001393-07-12
20754تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393-07-12
20769تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393-07-12
20603تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1260,000,000720,000,0001393-07-10
20385تهرانتجریشمغازهفروش2090,000,0001,800,000,0001393-07-09
20344تهرانازگلمغازهفروش13750,000,0001393-07-08
20364تهرانکارگر شمالیمغازهفروش95کارشناسیکارشناسی1393-07-08
20016تهرانکریمخانمغازهفروش20010,000,0002,000,000,0001393-07-07
Page top