جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,173 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
29914تهرانبلوارفردوسمغازهفروش5020,000,0001,000,000,0001393-10-09
29923تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش2325,000,000575,000,0001393-10-09
29928تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش3330,000,000990,000,0001393-10-09
29970تهرانمرزدارانمغازهفروش1220,000,000240,000,0001393-10-09
14269کرجفاز 4 مهرشهرمغازهفروش2420,000,000480,000,0001393-10-08
29822تهراننیاورانمغازهفروش3080,000,0001393-10-08
29894تهرانشهرک غربمغازهفروش3232,000,0001,024,000,0001393-10-08
29603تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش7520,000,0001,500,000,0001393-10-07
29697تهراننیروی هوایی خ 6مغازهفروش1522,500,000325,000,0001393-10-07
26588تهرانپونکمغازهفروش2112,500,000262,500,0001393-10-06
29371تهرانپونکمغازهفروش12500,000,0001393-10-05
29380تهرانسعادت آبادمغازهفروش5022,000,0001,100,000,0001393-10-05
29388تهرانگاندیمغازهفروش72کارشناسیکارشناسی1393-10-05
29453تهراناتوبان باقريمغازهفروش7518,000,0001,350,000,0001393-10-05
29318تهرانکاشانی - اباذرمغازهفروش5032,000,0002,500,000,0001393-10-04
28357شهریارهمتمغازهفروش602,000,000120,000,0001393-10-01
28355شهریارهمتمغازهفروش312,000,00062,000,0001393-10-01
28356شهریارفاز 5مغازهفروش402,000,00080,000,0001393-10-01
28358شهریارهمتمغازهفروش252,000,00050,000,0001393-10-01
28359شهریارهمتمغازهفروش202,000,00040,000,0001393-10-01
28900تهرانستارخان - حبیب الهیمغازهفروش3660,000,0001393-10-01
28909تهرانونکمغازهفروش3212,000,000384,000,0001393-10-01
28928تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش3320,000,000660,000,0001393-10-01
28933تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش828,750,000230,000,0001393-10-01
28937تهرانقلهکمغازهفروش3245,000,0001393-10-01
Page top