جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,160 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
29453تهراناتوبان باقريمغازهفروش7518,000,0001,350,000,0001393-10-05
29318تهرانکاشانی - اباذرمغازهفروش5032,000,0002,500,000,0001393-10-04
28357شهریارهمتمغازهفروش602,000,000120,000,0001393-10-01
28355شهریارهمتمغازهفروش312,000,00062,000,0001393-10-01
28356شهریارفاز 5مغازهفروش402,000,00080,000,0001393-10-01
28358شهریارهمتمغازهفروش252,000,00050,000,0001393-10-01
28359شهریارهمتمغازهفروش202,000,00040,000,0001393-10-01
28900تهرانستارخان - حبیب الهیمغازهفروش3660,000,0001393-10-01
28909تهرانونکمغازهفروش3212,000,000384,000,0001393-10-01
28928تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش3320,000,000660,000,0001393-10-01
28933تهرانصادقیه - ف اولمغازهفروش828,750,000230,000,0001393-10-01
28937تهرانقلهکمغازهفروش3245,000,0001393-10-01
28962کرجمیانجادهمغازهفروش1508,000,0001,200,000,0001393-10-01
28535تهرانشهرک غربمغازهفروش3012,500,000375,000,0001393-09-27
28536تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش1360,000,000780,000,0001393-09-27
28648تهرانبلوار کشاورزمغازهفروش90کارشناسیکارشناسی1393-09-27
21913کرج45 متری گلشهرمغازهفروش306,000,000180,000,0001393-09-24
28347کرجگوهردشت مغازهرهن و اجاره402,000,00020,000,0001393-09-24
28031تهرانمرزدارانمغازهفروش2423,000,000552,000,0001393-09-23
28067تهران کاشانی - اباذرمغازهفروش4429,900,0001393-09-23
28081تهرانسیمون بولیوارمغازهفروش3530,000,0001393-09-23
28141تهرانصادقیهمغازهفروش12100,000,0001,200,000,0001393-09-23
28165تهرانمیردامادمغازهفروش17750,000,0001393-09-23
28173تهرانونک - خدامیمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-09-23
28179تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش32700,000,0001393-09-23
Page top