جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,159 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
23896تهراننارمک - گلبرگمغازهفروش12225,000,0001393-10-13
26435ایزدشهرخیابان اماممغازهفروش273,000,00081,000,0001393-10-13
28854تهرانپیامبر غربیمغازهفروش11213,000,0001,456,000,0001393-10-13
30443تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش3030,000,000900,000,0001393-10-13
30479تهرانمیردامادمغازهفروش1357,000,000741,000,0001393-10-13
30529تنکابناصلیمغازهرهن و اجاره35350,0005,000,0001393-10-13
30539تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره18250,0003,000,0001393-10-13
30540تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره28300,0004,000,0001393-10-13
30543تهرانمطهری - سهروردیمغازهمعاوضه2227,000,000675,000,0001393-10-13
30288تهرانتهرانپارسمغازهفروش10015,000,0001,500,000,0001393-10-11
30303تهرانشهرک غربمغازهفروش1512,000,000180,000,0001393-10-11
29914تهرانبلوارفردوسمغازهفروش5020,000,0001,000,000,0001393-10-09
29923تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش2325,000,000575,000,0001393-10-09
29928تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش3330,000,000990,000,0001393-10-09
29970تهرانمرزدارانمغازهفروش1220,000,000240,000,0001393-10-09
14269کرجفاز 4 مهرشهرمغازهفروش2420,000,000480,000,0001393-10-08
29822تهراننیاورانمغازهفروش3080,000,0001393-10-08
29894تهرانشهرک غربمغازهفروش3232,000,0001,024,000,0001393-10-08
29603تهراناختیاریه جنوبیمغازهفروش7520,000,0001,500,000,0001393-10-07
29697تهراننیروی هوایی خ 6مغازهفروش1522,500,000325,000,0001393-10-07
26588تهرانپونکمغازهفروش2112,500,000262,500,0001393-10-06
29371تهرانپونکمغازهفروش12500,000,0001393-10-05
29380تهرانسعادت آبادمغازهفروش5022,000,0001,100,000,0001393-10-05
29388تهرانگاندیمغازهفروش72کارشناسیکارشناسی1393-10-05
29453تهراناتوبان باقريمغازهفروش7518,000,0001,350,000,0001393-10-05
Page top