جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,173 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
34802شهریاربلوار امام خمینیمغازهفروش409,000,000380,000,0001393-11-20
15166تهرانفردوسی - خیابان جمهوریمغازهفروش1745,000,000770,000,0001393-11-13
26466تهرانجردن - ولیعصر مغازهفروش1814,000,000252,000,0001393-11-13
28942تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393-11-13
33227ریخیابان قممغازهرهن و اجاره1408,000,000100,000,0001393-11-07
32673تهرانولیعصر - حافظمغازهفروش4545,000,0002,000,000,0001393-11-02
31161تهرانولیعصر - منیریهمغازهفروش18کارشناسیکارشناسی1393-10-30
31923تهرانخلیج فارسمغازهفروش4010,000,000400,000,0001393-10-24
31755تهرانمیردامادمغازهفروش11075,000,0001393-10-23
31744دماوند جاده فيروزكوهمغازهفروش1505,600,000850,000,0001393-10-23
31370تهرانمطهری - سهروردیمغازهفروش2227,000,000594,000,0001393-10-21
31380تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش8050,000,0004,000,000,0001393-10-21
31182تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش22520,000,0001393-10-20
30682تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش5035,000,0001,750,000,0001393-10-15
23896تهراننارمک - گلبرگمغازهفروش12225,000,0001393-10-13
26435ایزدشهرخیابان اماممغازهفروش273,000,00081,000,0001393-10-13
28854تهرانپیامبر غربیمغازهفروش11213,000,0001,456,000,0001393-10-13
30443تهرانونک - ملاصدرامغازهفروش3030,000,000900,000,0001393-10-13
30479تهرانمیردامادمغازهفروش1357,000,000741,000,0001393-10-13
30529تنکابناصلیمغازهرهن و اجاره35350,0005,000,0001393-10-13
30539تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره18250,0003,000,0001393-10-13
30540تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره28300,0004,000,0001393-10-13
30543تهرانمطهری - سهروردیمغازهمعاوضه2227,000,000675,000,0001393-10-13
30288تهرانتهرانپارسمغازهفروش10015,000,0001,500,000,0001393-10-11
30303تهرانشهرک غربمغازهفروش1512,000,000180,000,0001393-10-11
Page top