جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,159 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
38710تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش2042,500,000850,000,0001394-01-19
38711تهرانزرتشت غربیمغازهفروش2755,818,0001,600,000,0001394-01-19
38516تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش24800,000,0001394-01-18
38553تهرانسیدخندانمغازهفروش5040,000,0001394-01-18
38525تهرانشیخ بهایی شمالیمغازهفروش8525,000,0002,125,000,0001394-01-18
38526تهرانطرشت جنوبیمغازهفروش327,812,000250,000,0001394-01-18
38601تهرانتجریشمغازهفروش43کارشناسیکارشناسی1394-01-18
38420تهرانعباس آباد - بهشتیمغازهفروش3220,000,000360,000,0001394-01-17
38465تهرانجردن - آفریقامغازهفروش2560,000,0001394-01-17
38477تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش21700,000,0001394-01-17
12085قشمبندر درگهانمغازهفروش135,000,00065,000,0001394-01-16
38335تهراناقدسیهمغازهفروش2067,500,0001,350,000,0001394-01-16
38351تهرانتجریشمغازهفروش8670,000,0001394-01-16
38362تهرانپونک - بلوار عدلمغازهفروش3025,000,000750,000,0001394-01-16
38377تهرانپیروزی - ابوذرمغازهفروش26کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38282تهرانشهرک غربمغازهفروش2775,000,0002,025,000,0001394-01-15
38256تهرانخواجه عبداللهمغازهفروش5023,000,0001,150,000,0001394-01-15
38251تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش985,500,000,0001394-01-15
38273تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش2817,000,000476,000,0001394-01-15
38263تهرانستارخانمغازهفروش11213,000,0001394-01-15
38301تهرانشهرک غربمغازهفروش1417,000,0001394-01-15
38291تهرانونکمغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38310تهرانشهرک غربمغازهفروش1645,000,0001394-01-15
38306تهرانمیردامادمغازهفروش2530,000,000750,000,0001394-01-15
38320تهرانمرزدارانمغازهفروش1617,000,000272,000,0001394-01-15
Page top