جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,173 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
38873تهرانفرمانیه - اندرزگومغازهفروش1883,500,0001,500,000,0001394-01-22
38805تهرانتجریشمغازهفروش2871,428,0002,000,000,0001394-01-20
38800تهرانایران زمین شمالیمغازهفروش2223,630,000520,000,0001394-01-20
38795تهرانپاسدارانمغازهفروش3828,000,0001,064,000,0001394-01-20
38793تهرانفردوس غربمغازهفروش5525,000,0001,375,000,0001394-01-20
38790تهرانامیرآبادمغازهفروش4550,000,0002,250,000,0001394-01-20
38838تهرانبلوار پاک نژادمغازهفروش4030,000,0001,200,000,0001394-01-20
38830تهرانستارخانمغازهفروش4050,000,0002,000,000,0001394-01-20
38645تهرانشریعتی - بهار شیرازمغازهفروش7015,150,0002,000,000,0001394-01-19
38642تهرانمینی سیتیمغازهفروش348,850,000300,000,0001394-01-19
38639تهرانسهروردی جنوبیمغازهفروش4250,000,0002,100,000,0001394-01-19
38676تهرانگیشامغازهفروش3951,282,0002,000,000,0001394-01-19
38693تهرانقیطریهمغازهفروش3435,000,0001,190,000,0001394-01-19
38690تهرانشریعتی - ملکمغازهفروش4514,000,000672,000,0001394-01-19
38738تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش1516,000,000240,000,0001394-01-19
38710تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش2042,500,000850,000,0001394-01-19
38711تهرانزرتشت غربیمغازهفروش2755,818,0001,600,000,0001394-01-19
38516تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش24800,000,0001394-01-18
38553تهرانسیدخندانمغازهفروش5040,000,0001394-01-18
38525تهرانشیخ بهایی شمالیمغازهفروش8525,000,0002,125,000,0001394-01-18
38526تهرانطرشت جنوبیمغازهفروش327,812,000250,000,0001394-01-18
38601تهرانتجریشمغازهفروش43کارشناسیکارشناسی1394-01-18
38420تهرانعباس آباد - بهشتیمغازهفروش3220,000,000360,000,0001394-01-17
38465تهرانجردن - آفریقامغازهفروش2560,000,0001394-01-17
38477تهرانجنت آباد شمالیمغازهفروش21700,000,0001394-01-17
Page top