جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,173 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
57491تهراناستاد معینمغازهفروش1030,000,000300,000,0001394-07-21
57208تهرانپانزده خردادمغازهفروش12150,000,0001,800,000,0001394-07-18
57209تهرانعبدل آبادمغازهفروش120کارشناسیکارشناسی1394-07-18
30898تهرانقصرالدشتمغازهفروش15010,000,0001394-07-15
50093تهرانبهشتیمغازهفروش3220,000,000640,000,0001394-07-15
55528تهراناقدسیهمغازهفروش1565,000,000975,000,0001394-07-12
55506تهران پانزده خردادمغازهفروش6150,000,0001394-07-04
55295کرجاندیشهمغازهفروش1510,000,000150,000,0001394-06-28
53870تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مغازهفروش3513,000,000450,000,0001394-06-15
21521کرج45 متری گلشهرمغازهفروش527,200,000375,000,0001394-06-14
53213تهرانبهارمغازهفروش548,000,000,0001394-06-10
52644شهریاراندیشه - فاز یکمغازهفروش236,000,000140,000,0001394-06-04
52597قدس کرج - شهریارمغازهاجاره451,500,0001394-06-03
52005قدسشهرک ابریشممغازهفروش225,000,000110,000,0001394-05-31
52004قدسشهرک ابریشممغازهرهن22160,000,0001394-05-28
33636کرججاده فردیسمغازهفروش3210,000,000360,000,0001394-05-26
51824شهریارطالقانیمغازهفروش235,000,000115,000,0001394-05-25
50067تهرانبهشتیمغازهفروش142,200,0001394-05-11
50192تهرانشهید بهشتیمغازهفروش1820,000,000360,000,0001394-05-11
49120بابلمدرسمغازهفروش12935,000,0004,515,000,0001394-05-02
40806تهرانقیطریهمغازهفروش11525,000,0003,000,000,0001394-04-22
46951قزوینگلسارمغازهفروش503,800,000190,000,0001394-04-08
46705قزوینشهید باباییمغازهفروش3527,000,000945,000,0001394-04-06
46767رشتشهرداریمغازهفروش2538,000,000950,000,0001394-04-06
34803شهریاربلوار امام خمینیمغازهمعاوضه4010,000,000400,000,0001394-04-02
Page top