جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,160 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52004قدسشهرک ابریشممغازهرهن22160,000,0001394-05-28
33636کرججاده فردیسمغازهفروش3210,000,000360,000,0001394-05-26
51824شهریارطالقانیمغازهفروش235,000,000115,000,0001394-05-25
50067تهرانبهشتیمغازهفروش142,200,0001394-05-11
50192تهرانشهید بهشتیمغازهفروش1820,000,000360,000,0001394-05-11
49120بابلمدرسمغازهفروش12935,000,0004,515,000,0001394-05-02
40806تهرانقیطریهمغازهفروش11525,000,0003,000,000,0001394-04-22
46951قزوینگلسارمغازهفروش503,800,000190,000,0001394-04-08
46705قزوینشهید باباییمغازهفروش3527,000,000945,000,0001394-04-06
46767رشتشهرداریمغازهفروش2538,000,000950,000,0001394-04-06
34803شهریاربلوار امام خمینیمغازهمعاوضه4010,000,000400,000,0001394-04-02
45842کرجشاهین ویلامغازهرهن و اجاره9300,0003,000,0001394-03-31
45933اسلامشهرشهرک رسالتمغازهفروش204,200,00084,000,0001394-03-31
44404تهران تیرانداز(حجربن عدی)مغازهفروش1316,000,000208,000,0001394-03-17
44268زنجانجمهوریمغازهفروش13240,000,000240,000,0001394-03-16
44153قمصفاییهمغازهفروش3840,000,0001,850,000,0001394-03-13
32677تهرانشریعتی - شیرازمغازهفروش310کارشناسیکارشناسی1394-03-04
41644تهرانکلیم کاشانیمغازهفروش1855,000,000990,000,0001394-02-22
41655شهریارچمرانمغازهفروش427,000,000294,000,0001394-02-22
41778تهرانمخصوصمغازهفروش5507,000,0002,200,000,0001394-02-22
41475تهرانشهرک غربمغازهفروش3530,000,0001394-02-21
41318تهراناختیاریهمغازهفروش3221,875,000700,000,0001394-02-20
40437قم سالاریهمغازهفروش10330,000,000330,000,0001394-02-08
40438قم سالاریهمغازهرهن و اجاره10900,0004,000,0001394-02-08
40267تهرانبهار شمالیمغازهفروش1844,444,000800,000,0001394-02-07
Page top