جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,172 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
87957تهرانعلامه جنوبیمغازهرهن و اجاره2510,000,00050,000,0001395/08/01
87915تهرانکارگر شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/08/01
86431تهرانخیابان رازیمغازهرهن و اجاره171,600,00010,000,0001395/07/10
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
83241تهرانجمهوریمغازهفروش6600,000,0001395/06/26
80886تهرانیوسف آبادمغازهفروش9530,000,0001395-05-25
80732تهرانزرتشت غربیمغازهفروش645,000,000,0001395-05-25
81391تهرانناهید شرقیمغازهفروش35710,000,000100,000,0001395-05-19
78998اسلامشهرتعاون مغازهرهن و اجاره1354,000,00012,000,0001395-05-19
80490تهرانستارخان - بهبودیمغازهفروش7025,000,0001395-05-18
62288تهرانناصرخسرومغازهفروش802,000,0001,700,000,0001395-05-16
80455تهرانپاسداران شمالیمغازهفروش140100,000,00014,000,000,0001395-05-12
80252رامسرابریشم محلهمغازهفروش1211,250,000135,000,0001395-05-08
79145کرجعظیمیهمغازهرهن و اجاره703,000,00020,000,0001395-04-30
78554تهرانافسریهمغازهفروش10930,000,0003,270,000,0001395-04-22
75894تهرانچهار راه ولیعصرمغازهفروش1025,500,000,0001395-04-19
77964کرجپرسی گاز مغازهرهن و اجاره1002,500,00025,000,0001395-04-14
77194اسلامشهرشهرک نمایشگاه مغازهفروش35800,000,0001395-04-07
74559تهرانزرتشت غربیمغازهفروش11042,000,0001395-04-03
76966تهرانپروین اعتصامیمغازهفروش50کارشناسیکارشناسی1395-03-31
76965چالوسامام رضامغازهفروش2015,000,000300,000,0001395-03-31
75048تهرانسعدی جنوبیمغازهفروش20900,000,00045,000,0001395-03-08
74751تهرانباقرشهرمغازهفروش32250,00080,000,0001395-03-05
74761تهرانجمهوری مغازهفروش12180,000,0001395-03-05
74749رشتبلوار امام رضامغازهفروش445,700,000250,000,0001395-02-27
Page top