جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,160 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
88143تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره20040,000,000600,000,0001395/08/02
88122تهرانایثارگران شمالیمغازهرهن و اجاره405,000,000100,000,0001395/08/02
88112تهرانقیطریه مغازهرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/08/02
88102تهرانگیشامغازهرهن و اجاره408,000,000100,000,0001395/08/02
88069تهرانکاشانکمغازهرهن و اجاره17065,000,000600,000,0001395/08/02
88062تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/08/02
88065تهرانگلبرگ غربیمغازهرهن و اجاره5011,000,000110,000,0001395/08/02
87994تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره19012,000,000150,000,0001395/08/01
87986تهرانشهرک غربمغازهرهن20210,000,0001395/08/01
87971تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/08/01
87966تهرانزعفرانیهمغازهرهن2408,000,000,0001395/08/01
87957تهرانعلامه جنوبیمغازهرهن و اجاره2510,000,00050,000,0001395/08/01
87915تهرانکارگر شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/08/01
86431تهرانخیابان رازیمغازهرهن و اجاره171,600,00010,000,0001395/07/10
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
83241تهرانجمهوریمغازهفروش6600,000,0001395/06/26
80886تهرانیوسف آبادمغازهفروش9530,000,0001395-05-25
80732تهرانزرتشت غربیمغازهفروش645,000,000,0001395-05-25
81391تهرانناهید شرقیمغازهفروش35710,000,000100,000,0001395-05-19
78998اسلامشهرتعاون مغازهرهن و اجاره1354,000,00012,000,0001395-05-19
80490تهرانستارخان - بهبودیمغازهفروش7025,000,0001395-05-18
62288تهرانناصرخسرومغازهفروش802,000,0001,700,000,0001395-05-16
80455تهرانپاسداران شمالیمغازهفروش140100,000,00014,000,000,0001395-05-12
80252رامسرابریشم محلهمغازهفروش1211,250,000135,000,0001395-05-08
79145کرجعظیمیهمغازهرهن و اجاره703,000,00020,000,0001395-04-30
Page top