جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,189 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89217تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره19050,000,000500,000,0001395/08/11
89200تهرانایثار شمالیمغازهرهن و اجاره6012,000,000130,000,0001395/08/11
89194تهرانحسینیه ارشادمغازهرهن120850,000,0001395/08/11
89165تهرانپارک ملتمغازهرهن و اجاره3612,000,000100,000,0001395/08/11
89110تهرانولنجکمغازهرهن1803,500,000,0001395/08/10
89112تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره35015,000,000100,000,0001395/08/10
89038تهراندزآشیبمغازهرهن و اجاره2810,000,00070,000,0001395/08/10
89011تهرانبنی هاشممغازهرهن و اجاره706,000,00050,000,0001395/08/10
80418تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره28070,000,000500,000,0001395/08/09
88939تهرانگیشامغازهرهن و اجاره268,500,000100,000,0001395/08/09
88930تهرانقلهکمغازهرهن و اجاره3218,000,000100,000,0001395/08/09
88917تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره1008,000,000300,000,0001395/08/09
88906تهرانمطهری شمالیمغازهرهن و اجاره235,000,00050,000,0001395/08/09
88887تهرانبهبودیمغازهرهن و اجاره2003,000,000100,000,0001395/08/09
88850تهرانجردنمغازهرهن و اجاره267,000,00040,000,0001395/08/09
88872تهرانبلوار پروینمغازهرهن و اجاره382,400,000100,000,0001395/08/09
88848تهرانجردنمغازهرهن و اجاره3365,000,000200,000,0001395/08/09
88858تهرانپونکمغازهرهن و اجاره305,000,00080,000,0001395/08/09
88804تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره12035,000,000300,000,0001395/08/08
88800تهرانپونکمغازهرهن و اجاره2925,000,000100,000,0001395/08/06
88792تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره175,000,00030,000,0001395/08/06
88777تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره315,000,00085,000,0001395/08/06
88756تهرانسهروردی شمالی مغازهرهن و اجاره10025,000,000100,000,0001395/08/06
88737تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره19012,000,000100,000,0001395/08/06
88730تهرانملاصدرامغازهرهن2086,000,000,0001395/08/06
88742تهرانشهید بهشتیمغازهرهن و اجاره6015,000,000300,000,0001395/08/06
88726تهرانمطهریمغازهرهن110500,000,0001395/08/06
88734تهرانهفت حوضمغازهرهن و اجاره453,500,00060,000,0001395/08/06
88679تهرانهرویمغازهرهن و اجاره307,500,00030,000,0001395/08/05
88661تهرانکامرانی شمالیمغازهرهن و اجاره9460,000,000300,000,0001395/08/05
Page top