جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,191 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74477اسلامشهرشهرک صنعتیمغازهپیش فروش63300,00018,900,0001396/03/01
95576تهرانشهرک راه آهن، چیتگرمغازهفروش2020,000,000400,000,0001396/03/01
95736کرجفردیس، سه راه حافظیهمغازهفروش245,000,000120,000,0001396/03/01
95380تهراننیاوران، بوکانمغازهفروش1420,357,000285,000,0001396/02/30
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0002,000,0001396/02/23
95466تهراننازی آباد، ابریشممغازهفروش1208,000,0002,000,000,0001396/02/22
95669تهرانبازار، 15 خردادمغازهرهن1006,000,000,0001396/02/15
95616تهرانمسعودیه، مظاهرمغازهرهن و اجاره251,600,00060,000,0001396/02/11
95510تهراناستاد نجات الهیمغازهفروش10015,000,0001,500,000,0001396/02/11
95657تهرانتهرانپارس، شبستری (133)مغازهرهن و اجاره905,000,00050,000,0001396/02/08
95650تهرانکارونمغازهرهن و اجاره17300,00080,000,0001396/02/08
95564رشتتختیمغازهفروش4035,000,00014,000,000,0001396/01/22
95563اسلامشهرجعفرآبادمغازهرهن و اجاره806,000,00060,000,0001396/01/21
77750تهرانجمهوری - بهارستانمغازهرهن و اجاره83,500,00010,000,0001396/01/21
95521تهراننیاوران، پاسدارانمغازهفروش30110,000,0003,300,000,0001396/01/15
95517تالشاماممغازهفروش5310,000,000530,000,0001396/01/13
95501رشتامام خمینیمغازهفروش34120,000,0001396/01/07
95386تهرانشاد آباد، بهاران ۲مغازهفروش324,080,000131,000,0001396/01/04
95419تهرانپيروزیمغازهرهن و اجاره91,800,00010,000,0001395/12/30
95326بابلاصلی شهرمغازهفروش506,000,000300,000,0001395/11/07
82509تهراناستاد نجات اللهیمغازهفروش10018,000,0001,800,000,0001395/11/04
86013تهرانعبدل آبادمغازهفروش2023,000,000460,000,0001395/10/19
95271تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره401,300,000120,000,0001395/10/16
94962تهرانبلوارفردوسمغازهرهن38270,000,0001395/10/16
95292تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره290100,000,0001,000,000,0001395/10/16
95176تهرانبلوار خوردینمغازهرهن و اجاره558,500,000150,000,0001395/10/09
95207تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره38050,000,000400,000,0001395/10/09
95210تهرانفرجام شرقیمغازهرهن و اجاره403,000,00030,000,0001395/10/09
95153تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره50کارشناسیکارشناسی1395/10/09
95147تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره16015,000,000500,000,0001395/10/09
Page top