جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,336 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
90303تهرانسهروردیمستغلاتفروش78811,000,0004,620,000,0001395/08/22
74005تهرانگاندیمستغلاتفروش21117,500,0001395/08/22
90230تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1235,500,000,0001395/08/22
90256تهرانکامرانیه جنوبیمستغلاتفروش16024,000,0001395/08/22
90213تهراندولتمستغلاتفروش11240,000,0001395/08/22
90207تهراندارآبادمستغلاتفروش1604,700,000,0001395/08/22
90199تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش1302,000,000240,000,0001395/08/22
90231تهرانسهروردیمستغلاتفروش78811,000,0004,620,000,0001395/08/22
90247تهرانفاطمیمستغلاتفروش21010,000,0001,100,000,0001395/08/22
90121تهراننیاورانمستغلاترهن280550,000,0001395/08/20
90090تهرانپاسدارانمستغلاتفروش1604,100,000,0001395/08/20
90067تهراننارمکمستغلاتفروش63510,000,0003,130,000,0001395/08/20
90085تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش4609,500,00012,350,000,0001395/08/20
90069تهرانمیردامادمستغلاتفروش7512,500,0001395/08/20
90058تهرانحسین آبادمستغلاتفروش2245,800,0001,300,000,0001395/08/20
89870تهراننیاورانمستغلاترهن و اجاره32510,000,000100,000,0001395/08/19
89995تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره4408,000,000320,000,0001395/08/19
89944تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره78730,000,000200,000,0001395/08/19
89963تهرانتهرانپارسمستغلاترهن و اجاره93018,000,000500,000,0001395/08/19
89928تهرانسیمون بولیوارمستغلاترهن120350,000,0001395/08/19
89908تهرانکامرانیهمستغلاتفروش3,000کارشناسیکارشناسی1395/08/19
89906تهرانقیطریهمستغلاتفروش1407,000,000644,000,0001395/08/19
89893تهرانصادقیهمستغلاتفروش859,500,0001395/08/19
89867تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1829,000,0001395/08/19
89812تهران شهر آرامستغلاترهن و اجاره25012,000,000200,000,0001395/08/18
Page top