جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,339 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90863تهرانشهرک مخابراتمستغلاترهن و اجاره36010,000,000150,000,0001395/08/25
90855تهرانجنت آبادمستغلاترهن و اجاره1,700کارشناسیکارشناسی1395/08/25
90838تهرانشیخ بهایی مستغلاترهن و اجاره15010,000,000100,000,0001395/08/25
90730تهراندریان نومستغلاتفروش1376,200,0001395/08/25
13828تهرانخانی آبادنومستغلاتفروش784,300,000520,000,0001395/08/24
90299تهراننارمکمستغلاتفروش3326,000,0001,992,000,0001395/08/24
90289تهرانگیشامستغلاتفروش9308,500,0001395/08/24
90314تهراننیاورانمستغلاتفروش2,34023,000,0001395/08/23
90353تهراندروسمستغلاتفروش1,10018,000,0001395/08/23
90344تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش737,000,000840,000,0001395/08/23
90321تهرانازگلمستغلاتفروش27510,000,0001,600,000,0001395/08/23
90407تهرانپل رومیمستغلاترهن و اجاره36040,000,000400,000,0001395/08/23
90303تهرانسهروردیمستغلاتفروش78811,000,0004,620,000,0001395/08/22
74005تهرانگاندیمستغلاتفروش21117,500,0001395/08/22
90230تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1235,500,000,0001395/08/22
90256تهرانکامرانیه جنوبیمستغلاتفروش16024,000,0001395/08/22
90213تهراندولتمستغلاتفروش11240,000,0001395/08/22
90207تهراندارآبادمستغلاتفروش1604,700,000,0001395/08/22
90199تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش1302,000,000240,000,0001395/08/22
90231تهرانسهروردیمستغلاتفروش78811,000,0004,620,000,0001395/08/22
90247تهرانفاطمیمستغلاتفروش21010,000,0001,100,000,0001395/08/22
90121تهراننیاورانمستغلاترهن280550,000,0001395/08/20
90090تهرانپاسدارانمستغلاتفروش1604,100,000,0001395/08/20
90067تهراننارمکمستغلاتفروش63510,000,0003,130,000,0001395/08/20
90085تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش4609,500,00012,350,000,0001395/08/20
90069تهرانمیردامادمستغلاتفروش7512,500,0001395/08/20
90058تهرانحسین آبادمستغلاتفروش2245,800,0001,300,000,0001395/08/20
89870تهراننیاورانمستغلاترهن و اجاره32510,000,000100,000,0001395/08/19
89995تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره4408,000,000320,000,0001395/08/19
89944تهرانجردنمستغلاترهن و اجاره78730,000,000200,000,0001395/08/19
Page top