جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28198تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3325,500,000,0001393-09-23
27968تهرانامیرآبادمستغلاتفروش1209,000,0001393-09-20
27756تهرانگاندیمستغلاتفروش7012,000,0001393-09-19
27616تهرانسوهانکمستغلاتفروش5757,000,0001393-09-18
27639تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2406,000,0001393-09-18
19502آملهرازمستغلاتفروش1,200850,00012,000,000,0001393-09-17
27498تبریزچهار راه طالقانیمستغلاتاجاره80300,0001393-09-17
27378قدسبلوار انقلابمستغلاتفروش4221,407,5001,900,000,0001393-09-15
26915تهرانجنت آبادمستغلاتفروش1608,500,0001,759,500,0001393-09-11
26795تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش48011,000,0001393-09-10
26551تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش3,64013,000,0001393-09-09
26577تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مستغلاتفروش1353,000,0001393-09-09
26632تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مستغلاتفروش8510,500,0001393-09-09
26639تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش705,715,0001,200,000,0001393-09-09
26484تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش6506,500,0001393-09-08
26492تهراندولتمستغلاتفروش5648,000,0001393-09-08
26150تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش103کارشناسیکارشناسی1393-08-29
25834تهرانپاسداران _ هرویمستغلاتفروش858,200,0001393-08-27
25625تهرانکریمخانمستغلاتفروش1801,900,0005,700,000,0001393-08-26
25773تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش2,60015,000,0001393-08-26
25458تهرانشریعتی - پل صدرمستغلاتفروش1607,940,0001,900,000,0001393-08-25
25480تهرانعباس آبادمستغلاتفروش17012,000,0001393-08-25
25256تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش20021,000,0001393-08-24
25292تهرانسبلانمستغلاتفروش1606,000,0001393-08-24
25296تهرانبهار شمالیمستغلاتفروش16010,500,0001393-08-24
25302تهرانتهرانپارس - جشنوارهمستغلاتفروش2302,800,0001393-08-24
25315تهرانستارخانمستغلاتفروش3605,500,0001393-08-24
25320تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش1518,500,0001393-08-24
25356تهرانبنی هاشممستغلاتفروش2606,000,0001393-08-24
24910تهرانمطهریمستغلاتفروش5007,500,000,0001393-08-21
Page top