جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,340 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39319تهرانشهرک غربمستغلاتفروش70017,100,00012,000,000,0001394-01-25
39020تهرانظفرمستغلاتفروش89150,000,00030,000,000,0001394-01-24
39027تهراننیاورانمستغلاتفروش51511,500,0005,922,500,0001394-01-24
39033تهرانشهرک غربمستغلاتفروش51022,700,0005,000,000,0001394-01-24
39035تهرانشهرک غربمستغلاتفروش6405,400,000,0001394-01-24
39042تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش2745,500,0001,507,000,0001394-01-24
39043تهرانستارخانمستغلاتفروش1925,000,000960,000,0001394-01-24
39070تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش48017,708,0001394-01-24
39092تهرانکاشانی - کیهانمستغلاتفروش14614,000,0001,400,000,0001394-01-24
39104تهراناقدسیهمستغلاتفروش1157,000,0001394-01-24
39116تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش23011,305,0002,600,000,0001394-01-24
39131تهرانتهرانپارس - استخرمستغلاتفروش1504,000,000600,000,0001394-01-24
39137تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش34011,000,0002,310,000,0001394-01-24
39155تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش12425,000,0001394-01-24
39170تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش34746,300,0001394-01-24
39171تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش81610,000,0008,160,000,0001394-01-24
38915تهرانولیعصر - پارک ویمستغلاتفروش4,70012,800,00060,160,000,0001394-01-23
38933تهرانوحیدیهمستغلاتفروش5003,200,0001,600,000,0001394-01-23
38945تهرانمیردامادمستغلاتفروش1,18010,500,0001394-01-23
38975تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1,2207,000,0008,540,000,0001394-01-23
38981تهرانمجیدیه شمالیمستغلاتفروش4806,400,0003,072,000,0001394-01-23
39009تهرانفرمانیهمستغلاتفروش9512,000,0001394-01-23
38765تهرانازگلمستغلاتفروش95کارشناسیکارشناسی1394-01-20
38794تهرانپاسدارانمستغلاتفروش601,400,000,0001394-01-20
38787تهراناقدسیهمستغلاتفروش900کارشناسیکارشناسی1394-01-20
38636تهرانستارخانمستغلاتفروش180کارشناسیکارشناسی1394-01-19
38692تهراننارمکمستغلاتفروش2325,800,0001,345,600,0001394-01-19
38624تهراندولتمستغلاتفروش802,100,000,0001394-01-18
38604تهرانبلوار پروینمستغلاتفروش2553,700,000943,500,0321394-01-18
38484تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش14012,000,0001,680,000,0001394-01-17
Page top