جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,336 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
54065تهرانمرزدارانمستغلاتفروش13714,000,0002,800,000,0001394-06-16
53775تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394-06-14
53776تهرانجنت آبادمستغلاتفروش29612,000,0001394-06-14
53430تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394-06-11
53437تهراندروسمستغلاتفروش32019,000,0001394-06-11
53172تهرانکرمان جنوبیمستغلاتفروش4605,000,0002,300,000,0001394-06-09
52785تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش2205,500,0001,210,000,0001394-06-05
52009تهراندماوندمستغلاتفروش1429,000,0001,012,500,0001394-05-31
52048تهرانپاسداران - سروستانمستغلاتفروش5259,000,0004,725,000,0001394-05-31
52051تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش60410,500,0006,342,000,0001394-05-31
33992تهرانهاشمی - جیمستغلاتفروش1153,000,000,0001394-05-27
51733تهراناقدسیهمستغلاتفروش4006,000,0002,400,000,0001394-05-24
51533تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش1373,000,000,0001394-05-22
51424تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش23014,445,0002,600,000,0001394-05-21
51437تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3566,250,0002,225,000,0001394-05-21
51018تهرانالهیهمستغلاتفروش1,55027,750,00015,000,000,0001394-05-17
51034تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26019,000,0004,200,000,0001394-05-17
51050تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394-05-17
51051تهرانستارخانمستغلاتفروش1,2154,526,0005,500,000,0001394-05-17
50642تهراننارمکمستغلاتفروش3365,400,0001,814,400,0001394-05-14
50644تهرانبخت آزادمستغلاتفروش2402,665,000640,000,0001394-05-14
50481تهرانستارخانمستغلاتفروش7705,800,0001394-05-13
50611تهرانگاندیمستغلاتفروش250کارشناسیکارشناسی1394-05-13
50631تهرانبلوار بیهقیمستغلاتفروش86920,000,0006,000,000,0001394-05-13
50460تهرانجهان کودکمستغلاتفروش49625,000,0007,625,000,0001394-05-12
Page top