جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62538تهرانفلامک شمالیمستغلاتفروش65011,500,0007,475,000,0001394-09-16
62157تهرانعباس آبادمستغلاتفروش13013,000,0001394-09-10
62161تهرانسلمان فارسیمستغلاتفروش1652,800,000462,000,0001394-09-10
61845تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش1,24626,610,00014,000,000,0001394-09-07
61673تهرانالهیهمستغلاتفروش1,20014,000,00016,800,000,0001394-09-04
61526تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش1608,700,000870,000,0001394-09-03
61414تهراناقدسیه - اوشانمستغلاتفروش3745,890,0002,200,000,0001394-09-02
61418تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش1,0108,500,0001394-09-02
61423تهرانپاسداران - گلستانمستغلاتفروش250کارشناسیکارشناسی1394-09-02
61449تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26450,000,00012,300,000,0001394-09-02
61322تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش2706,500,0001,300,000,0001394-09-01
61332تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26450,000,00012,300,000,0001394-09-01
61241تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش56020,000,0001394-08-30
61248تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش3,5006,500,0001394-08-30
61250تهراناقدسیه - ارتشمستغلاتفروش3758,000,0003,000,000,0001394-08-30
61107تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش5506,000,0003,300,000,0001394-08-28
61109تهراناختیاریهمستغلاتفروش83023,000,00017,020,000,0001394-08-28
61128تهراندولت - نشاطمستغلاتفروش3,80026,315,0001394-08-28
61144تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش1051,800,000,0001394-08-28
61153تهرانشهرک مخابراتمستغلاتفروش1203,000,000,0001394-08-28
60971تهرانپیروزیمستغلاتفروش3203,125,0001,000,000,0001394-08-27
60983تهرانستارخانمستغلاتفروش801,670,000,0001394-08-27
60986تهرانسهروردی - آپادانامستغلاتفروش1,00010,000,00010,000,000,0001394-08-27
60997تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش15512,000,0001394-08-27
61001تهرانظفرمستغلاتفروش16020,000,0001394-08-27
61003تهرانپاسدارانمستغلاتفروش3929,500,0003,724,000,0001394-08-27
61016تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش5506,363,0003,500,000,0001394-08-27
60635تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش1151,150,000,0001394-08-25
60642تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش11516,000,0001394-08-25
60645تهرانشمس آبادمستغلاتفروش75211,111,0004,000,000,0001394-08-25
Page top