جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,335 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
85954تهرانسهروردی مستغلاترهن4501,500,000,0001395/07/04
85951تهرانشهرک غرب مستغلاترهن و اجاره53022,000,000100,000,0001395/07/04
85842تهراناقدسیهمستغلاتفروش1,75021,000,00036,750,000,0001395/07/04
85853تهرانپیامبر شرقیمستغلاتفروش4206,500,0001395/07/04
85845تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش165کارشناسیکارشناسی1395/07/04
85780تهرانحسین آبادمستغلاتفروش2,70010,000,00027,000,000,0001395/07/03
85771تهراننارمکمستغلاتفروش4607,175,0003,300,000,0001395/07/03
85550تهراناقدسیهمستغلاتفروش2,16012,000,00025,920,000,0001395/06/31
78733کرجشاهین ویلامستغلاتفروش300700,000210,000,0001395/06/30
85307تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,10018,000,00017,850,000,0001395/06/28
85332تهرانبلوار دانشجومستغلاتفروش35021,000,0004,200,000,0001395/06/28
85324تهراننارمکمستغلاتفروش3485,500,0001,900,000,0001395/06/28
85318تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش3563,600,000,0001395/06/28
85295تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش1,25011,000,0001395/06/27
85288تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1201,400,000,0001395/06/27
85264تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش3,00010,000,0001395/06/27
85276تهرانجنت آباد شمالیمستغلاتفروش1209,000,0001395/06/27
79089تهرانفرصت شیرازیمستغلاترهن و اجاره854,500,00050,000,0001395/06/26
85008تهرانشهرک غربمستغلاتفروش60015,000,000,0001395/06/24
85002تهرانطرشتمستغلاتفروش3007,500,0001,672,500,0001395/06/24
84718تهرانپروانه جنوبیمستغلاتفروش28010,500,0001395/06/20
84336تهراندولتمستغلاتفروش11013,000,0001395/06/16
84343تهرانجنت آباد جنوبیمستغلاتفروش1002,800,000,0001395/06/16
83631تهرانپاسدارانمستغلاتفروش20025,000,0001395/06/10
83621تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1007,000,0001395/06/10
Page top