جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,334 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
88813تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش5354,200,000,0001395/08/08
88830تهراندروسمستغلاتفروش81020,000,00012,000,000,0001395/08/08
88811تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش3229,000,000,0001395/08/08
88835تهراناستخرمستغلاتفروش15423,000,0001,196,000,0001395/08/08
88810تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش25025,000,0001395/08/08
80423تهرانمیعاد شمالی مستغلاتفروش150750,000,0001395/08/08
88791تهراناختیاریه شمالیمستغلاترهن و اجاره28015,000,000200,000,0001395/08/06
88788تهرانالهیهمستغلاترهن6001,800,000,0001395/08/06
88806تهرانپارک ملتمستغلاترهن و اجاره28060,000,000150,000,0001395/08/06
88779تهرانتجریشمستغلاترهن80220,000,0001395/08/06
88753تهرانبهار شیرازمستغلاترهن و اجاره2706,000,00050,000,0001395/08/06
88692تهرانپاسدارانمستغلاتفروش75010,000,0001395/08/06
88683تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره2704,800,00060,000,0001395/08/05
88596تهرانفردوس شرقمستغلاترهن و اجاره2509,000,00080,000,0001395/08/05
88527تهرانقیطریه مستغلاتفروش2101,500,000,0001395/08/05
88567تهراننوبنیادمستغلاتفروش83012,000,0001395/08/05
88556تهرانسامان شمالیمستغلاتفروش1777,558,000650,000,0001395/08/05
88559تهراندردشتمستغلاتفروش16713,780,0001,750,000,0001395/08/05
88521تهرانشمس آبادمستغلاتفروش45211,515,0001,900,000,0001395/08/05
88506تهرانجمارانمستغلاترهن و اجاره1503,000,000100,000,0001395/08/04
88469تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره93090,000,0001,000,000,0001395/08/04
88460تهرانسهروردیمستغلاترهن6754,500,000,0001395/08/04
88406تهرانپاسدارانمستغلاترهن و اجاره180کارشناسیکارشناسی1395/08/04
88394تهراناقدسیهمستغلاترهن1,7477,000,000,0001395/08/04
88309تهرانشهرک غربمستغلاترهن170750,000,0001395/08/03
Page top