جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,340 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95573تهرانبهرام آبادمستغلاتفروش252,200,000,0001396/01/24
95474تهرانفاطمی، رهی معيریمستغلاتفروش1809,000,0001,260,000,0001396/01/11
82450ریامام خمینیمستغلاتفروش3505,000,0002,000,000,0001395/10/19
95321تهرانسپهبد قرنیمستغلاترهن و اجاره30022,000,00040,000,0001395/10/16
95322تهرانشیراز جنوبیمستغلاترهن7502,000,000,0001395/10/16
95320تهرانشیخ بهایی مستغلاترهن و اجاره3004,200,000150,000,0001395/10/16
95323تهرانجنت آباد شمالی مستغلاترهن180240,000,0001395/10/16
95252تهرانآفریقامستغلاتفروش12013,000,0001395/10/14
95177تهرانشهرک مخابراتمستغلاترهن و اجاره3559,000,000130,000,0001395/10/09
95160تهرانفرمانیهمستغلاترهن160220,000,0001395/10/09
95209تهرانتهرانپارسمستغلاترهن و اجاره75024,000,000500,000,0001395/10/09
95169تهراندربندمستغلاترهن و اجاره1,10020,000,000300,000,0001395/10/09
95090تهرانشهرک غرب مستغلاتفروش60015,500,000,0001395/10/09
95110تهرانبلوار پاک نژاد مستغلاتفروش1602,700,000,0001395/10/09
95103تهرانفرمانیهمستغلاتفروش6017,500,0001395/10/09
95073تهراناقدسیهمستغلاتفروش1,15053,600,000,0001395/10/09
94956تهراناشرفی اصفهانیمستغلاترهن170700,000,0001395/10/08
95061تهرانشریعتیمستغلاترهن164800,000,0001395/10/08
95060تهرانشریعتی - ملکمستغلاترهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/10/08
87600تهرانظفرمستغلاترهن و اجاره1,650110,000,0001,000,000,0001395/10/08
94976تهرانسهروردیمستغلاترهن و اجاره4356,000,000250,000,0001395/10/08
94901تهرانشهرک غربمستغلاتفروش12015,400,0001,850,000,0001395/10/08
82696تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره60025,000,000100,000,0001395/10/07
94838تهراندیباجیمستغلاترهن و اجاره1956,000,000150,000,0001395/10/07
94835تهرانعباس آبادمستغلاترهن و اجاره1153,800,000200,000,0001395/10/07
94809تهرانخسرو جنوبیمستغلاترهن و اجاره48045,000,000500,000,0001395/10/07
94741تهرانهفت تیرمستغلاتفروش882,000,000,0001395/10/07
94699تهرانآرژانتین - الوندمستغلاترهن8001,500,000,0001395/10/06
94605تهرانفرمانیهمستغلاترهن و اجاره70030,000,000100,000,0001395/10/06
94696تهرانپاسدارن مستغلاترهن و اجاره1259,000,000300,000,0001395/10/06
Page top