جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,124 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2289آملآزادگانزمینفروش194750,000145,500,0001390-07-29
2290نوشهرروبروی فرودگاهزمینفروش2,300240,000552,000,0001390-07-29
2168آملدابودشتزمینمعاوضه3,500343,0001,200,000,0001390-07-28
2222آملهراز - ک آفتاب 70زمینفروش325700,000227,500,0001390-07-28
2229آملهراز - ک آفتاب 60زمینفروش282700,000197,400,0001390-07-28
2237آملچاکسرزمینفروش14250,0007,100,0001390-07-28
2248آملامام رضا ک رضوان 51زمینفروش270150,00040,500,0001390-07-28
2253آملامام رضا - ک یگانهزمینفروش120220,00026,400,0001390-07-28
2254محمودآبادكلودهزمینفروش300100,00030,000,0001390-07-28
2060آمل آمل به محمودآبادزمینمعاوضه1,500220,000330,000,0001390-07-27
2061آملاسکی محلهزمینفروش5,00020,000100,000,0001390-07-27
2071آملییلاق ناندلزمینفروش40050,00020,000,0001390-07-27
2073آملامامرضا - شادمحلزمینمعاوضه138250,00034,500,0001390-07-27
2074آملشهرک صنعتی زمینمعاوضه11,70060,000702,000,0001390-07-27
2075آملهراز - ک آفتاب 64زمینمعاوضه12,50070,000875,000,0001390-07-27
2078آملهراز - ک آفتاب 6زمینفروش8911,500,0001,336,500,0001390-07-27
2083آملکمربندی هراززمینمعاوضه2,00030,00060,000,0001390-07-27
2088رینهشهرک صنعتیزمینفروش11,00025,000275,000,0001390-07-27
2089چمستانسعدین کلازمینفروش14,300150,0002,145,000,0001390-07-27
2102آملهراز - آفتاب 64زمینفروش280400,000112,000,0001390-07-27
2119آملطالب آملی زمینفروش115200,00023,000,0001390-07-27
2130آملشادمحلزمینفروش147245,00036,000,0001390-07-27
2131آملقادی محلهزمینمعاوضه650350,000227,500,0001390-07-27
2132آملهراز - ک آفتاب 40زمینفروش258600,000154,800,0001390-07-27
2133آملهراز - ک آفتاب 74زمینمعاوضه92600,00055,200,0001390-07-27
2134آملپاشاکلازمینفروش5,50030,000165,000,0001390-07-27
2135آملهراززمینمعاوضه3,000100,000300,000,0001390-07-27
2136آملکمربندی هراززمینفروش2,000150,000300,000,0001390-07-27
2006آملساحل - مرزونکلازمینفروش314150,00047,100,0001390-07-26
2023آملهراز - ک آفتاب 74 زمینفروش92600,00055,200,0001390-07-26
Page top