جستجوی فروش و رهن و اجاره زمین تهران و شهرستانها

arrowزمین : 1,093 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
28343تهرانشریعتی - قلهکزمینفروش2,80026,000,00072,800,000,0001393-09-29
28368تنکابنکمربندیزمینفروش27065,000175,000,0001393-09-26
28397تنکابنکمربندیزمینفروش2,432450109,440,0001393-09-26
27679چمستانچمستانزمینفروش4,86035,000170,100,0001393-09-18
27699رودسرخیابان شهدا زمینفروش11,695100,0001,000,000,0001393-09-18
14132آملييلاق لهرزمینفروش5,00080,000400,000,0001393-09-17
21953آملکلودهزمینفروش252100,00025,000,0001393-09-17
23227آمل فیروزکلازمینفروش1,000150,000150,000,0001393-09-17
27216آملمنطقه چلاوزمینفروش820170,000140,000,0001393-09-17
27375چمستانولیسدهزمینفروش1,000100,000,0001393-09-16
27239اصفهانگلستانزمینفروش1542,200,000338,800,0001393-09-14
26858خلخالخیابان دستغیبزمینفروش8,400250,0002,100,000,0001393-09-11
26797تهرانمرزدارانزمینفروش57714,000,00080,780,000,0001393-09-10
26845تهرانتیرانداز (حجرابن عدی)زمینفروش41212,000,0005,000,000,0001393-09-10
26847تهرانیافت آبادزمینفروش220کارشناسیکارشناسی1393-09-10
26429اصفهاناشرفی اصفهانیزمینفروش3753,500,0001,300,000,0001393-09-06
26424محمودآبادخیابان معلمزمینفروش5,000380,0001,900,000,0001393-09-05
26425محمودآبادخیابان امام زمینفروش265280,00074,200,0001393-09-05
26426محمودآبادخیابان امام زمینفروش154400,00061,600,0001393-09-05
26428محمودآبادخیابان امام زمینفروش1,880350,000630,000,0001393-09-05
26396بومهنبومهن - کرشتزمینفروش1,000170,000170,000,0001393-09-03
26331آملمحمدآبادزمینفروش450350,000157,500,0001393-09-01
26333آمل پلیس راه جدیدزمینفروش337330111,210,0001393-09-01
26161گزنکروستای شمس آبادزمینفروش340225,00076,500,0001393-08-30
26162آملروستای پیشگونزمینفروش1,250150,000180,000,0001393-08-30
Page top